Các chỉ số tài chính quan trọng trong phân tích báo cáo tài chính

Biết tính toán và sử dụng những chỉ số tài chính ko chỉ với ý nghĩa với nhà phân tích tài chính, mà còn rất quan yếu với nhà đầu tư cũng như với chính bản thân doanh nghiệp và những chủ nợ. Chỉ số tài chính giúp nhà phân tích chỉ cần nhìn lướt qua những báo cáo tài chính cũng với thể tìm ra được xu thế phát triển của doanh nghiệp cũng như giúp nhà đầu tư, những chủ nợ kiểm tra được tình hình sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Bài viết dưới đây san sẻ một vài chỉ số tài chính quan yếu, cấp thiết mà người đọc Báo cáo tài chính cần để ý.

ChiS BCTC

A/ CHỈ SỐ THANH TOÁN

 1. Chỉ số tính sổ hiện hành (Present Ratio)

Đây là chỉ số đo lường khả năng doanh nghiệp đáp ứng những nghĩa vụ tài chính ngắn hạn. Nói chung thì chỉ số này ở mức 2-3 được xem là tốt. Chỉ số này càng thấp ám chỉ doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn đối với việc thực hiện những nghĩa vụ của mình nhưng một chỉ số tính sổ hiện hành quá cao cũng ko luôn là dấu hiệu tốt, bởi vì nó cho thấy tài sản của doanh nghiệp bị cột chặt vào “tài sản lưu động” quá nhiều và như vậy thì hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp là ko cao.

Công thức tính:

Chỉ số tính sổ hiện hành = Tài sản lưu động/ Nợ ngắn hạn

 1. Chỉ số tính sổ nhanh (Fast Ratio)

Chỉ số tính sổ nhanh đo lường mức thanh khoản cao hơn. Chỉ những tài sản với tính thanh khoản cao mới được đưa vào để tính toán. Hàng tồn kho và những tài sản ngắn hạn khác được bỏ ra vì lúc cần tiền để trả nợ, tính thanh khoản của chúng rất thấp.

Công thức tính:

Chỉ số tính sổ nhanh = (Tiền + Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn) / Nợ ngắn hạn

 1. Chỉ số tiền mặt

Chỉ số tiền mặt cho biết bao nhiêu tiền mặt và chứng khoán khả mại của doanh nghiệp để đáp ứng những nghĩa vụ nợ ngắn hạn. Nói cách khác nó cho biết, cứ một đồng nợ ngắn hạn thì với bao nhiêu tiền mặt và chứng khoán khả mại đảm bảo chi trả.

Chỉ số tiền mặt = (Tiền mặt + Chứng khoán khả mại)/ Nợ ngắn hạn

 1. Chỉ số dòng tiền từ hoạt động (Brief-term debt protection)

Những khoản phải thu ít và giới hạn vòng quay hàng tồn kho với thể làm cho thông tin nhà những chỉ số tính sổ hiện hành và tính sổ nhanh ko thật sự mang ý nghĩa như kỳ vọng của những nhà sử dụng báo cáo tài chính. Bởi vậy chỉ số dòng tiền hoạt động lúc này lại là một hướng dẫn tốt hơn đối với khả năng của doanh nghiệp trong việc thực hiện những nghĩa vụ tài chính ngắn hạn với tiền mặt với được từ hoạt động

Chỉ số dòng tiền hoạt động = Dòng tiền hoạt động/ Nợ ngắn hạn

 1. Chỉ số vòng quay những khoản phải thu (Accounts Receivable Turnover)

Đây là một chỉ số cho thấy tính hiệu quả của chính sách tín dụng mà doanh nghiệp vận dụng đối với quý khách hàng. Chỉ số vòng quay càng cao sẽ cho thấy doanh nghiệp được khách hàng trả nợ càng nhanh. Nhưng nếu so sánh với những doanh nghiệp cùng ngành mà chỉ số này vẫn quá cao thì với thể doanh nghiệp sẽ với thể bị mất khách hàng vì những khách hàng sẽ chuyển sang tiêu thụ sản phẩm của những đối thủ khó khăn cung cấp thời kì tín dụng dài hơn. Và như vậy thì doanh nghiệp chúng ta sẽ bị sụp giảm doanh số. Lúc so sánh chỉ số này qua từng năm, nhận thấy sự sụt giảm thì rất với thể là doanh nghiệp đang gặp khó khăn với việc thu nợ từ khách hàng và cũng với thể là dấu hiệu cho thấy doanh số đã vượt quá mức.

Vòng quay những khoản phải thu = Doanh số thuần hàng năm/ Những khoản phải thu trung bình

Trong đó: Những khoản phải thu trung bình = (Những khoản phải thu còn lại trong báo cáo của năm trước và những khoản phải thu năm nay)/2

 1. Chỉ số số ngày bình quân vòng quay khoản phải thu

Cũng tương tự như vòng quay những khoản phải thu, với điều chỉ số này cho chúng ta biết về số ngày trung bình mà doanh nghiệp thu được tiền tài khách hàng

Số ngày trung bình = 365/ Vòng quay những khoản phải thu

 1. Chỉ số vòng quay hàng tồn kho

Chỉ số này thể hiện khả năng quản trị hàng tồn kho hiệu quả như thế nào. Chỉ số vòng quay hàng tồn kho càng cao càng cho thấy doanh nghiệp bán hàng nhanh và hàng tồn kho ko bị ứ đọng nhiều trong doanh nghiệp. Với tức là doanh nghiệp sẽ ít rủi ro hơn nếu nhìn thấy trong báo cáo tài chính, khoản mục hàng tồn kho với giá trị giảm qua những năm. Tuy nhiên chỉ số này quá cao cũng ko tốt vì như thế với tức là lượng hàng dự trữ trong kho ko nhiều, nếu nhu cầu thị trường tăng đột ngột thì rất khả năng doanh nghiệp bị mất khách hàng và bị đối thủ khó khăn giành thị phần. Thêm nữa, dự trữ vật liệu vật liệu đầu vào cho những khâu gia công ko đủ với thể làm cho dây chuyền bị ngưng trệ. Vì vậy chỉ số vòng quay hàng tồn kho cần phải đủ to để đảm bảo mức độ gia công đáp ứng được nhu cầu khách hàng.

Vòng quay hàng tồn kho = giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho trung bình

Trong đó: Hàng tồn kho trung bình = (Hàng tồn kho trong báo cáo năm trước + hàng tồn kho năm nay)/2

 1. Chỉ số số ngày bình quân vòng quay hàng tồn kho

Tương tự như vòng quay hàng tồn kho với điều chỉ số này ưa chuộng tới số ngày.

Số ngày bình quân vòng quay hàng tồn kho = 365/ Vòng quay hàng tồn kho

 1. Chỉ số vòng quay những khoản phải trả:

Chỉ số này cho biết doanh nghiệp đã sử dụng chính sách tín dụng của nhà cung cấp như thế nào. Chỉ số vòng quay những khoản phải trả quá thấp với thể thúc đẩy ko tốt tới xếp hạng tín dụng của doanh nghiệp.

Vòng quay những khoản phải trả = Doanh số sắm hàng thường niên/ Phải trả bình quân

Trong đó:

Doanh số sắm hàng thường niên = Giá vốn hàng bán+hàng tồn kho cuối kỳ – Hàng tồn kho đầu kỳ

Phải trả bình quân = (Phải trả trong báo cáo năm trước + phải trả năm nay)/2

 1. Chỉ số số ngày bình quân vòng quay những khoản phải trả (Tài khoản Payable Turnover Ratio)

Số ngày bình quân vòng quay những khoản phải trả = 365/ Vòng quay những khoản phải trả

B. CHỈ SỐ HOẠT ĐỘNG

LỢI NHUẬN BÁN HÀNG

 1. Biên lợi nhuận thuần(Revenue Margin)

Chỉ số này cho biết mức lợi nhuận tăng thêm trên mỗi đơn vị hàng hoá được bán ra hoặc dịch vụ được cung cấp. Do đó nó thể hiện mức độ hiệu quả của hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp. Dĩ nhiên là chỉ số này khác nhau giữa những ngành.

Biên lợi nhuận thuần = Lợi nhuận ròng rã/ Doanh thu thuần

Trong đó: Lợi nhuận ròng rã = Doanh thu thuần – Giá vốn hàng bán – Giá tiền quản lý, bán hàng, v.v – Thuế TNDN phải nộp

 1. Biên lợi nhuận hoạt động(Working Revenue Margin)

Biên lợi nhuận hoạt động = Thu nhập hoạt động/ Doanh thu thuần

Trong đó: Thu nhập hoạt động = Thu nhập trước thuế và lãi vay từ hoạt động kinh doanh bán hàng và cung cấp dịch vụ

 1. Biên EBITDA (Earnings earlier than curiosity, taxes, depreciation, and amortization)

Biên EBITDA = Lợi nhuận trước thuế và khấu hao/ Doanh thu thuần

 1. Biên EBT

Chỉ số này cho biết khả năng hoạt động của hoạt động doanh nghiệp.

Biên lợi nhuận truớc thuế = Thu nhập trước thuế/ Doanh thu

 1. Biên lợi nhuận ròng rã

Biên lợi nhuận ròng rã = Thu nhập ròng rã/ Doanh thu

 1. Biên lợi nhuận phân phối

Chỉ số này cho biết bao nhiêu doanh thu được phân phối cho những tầm giá nhất thiết trong mỗi đơn vị hàng bán ra.

Biên lợi nhuận phân phối = Tổng doanh thu phân phối/ Doanh thu

Trong đó: Doanh thu phân phối = Doanh thu – Giá tiền biến đổi

LỢI NHUẬN ĐẦU TƯ

 1. Tỷ suất sinh lợi trên tài sản (ROA)

Chỉ số này đo lường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mà ko ưa chuộng tới cấu trúc tài chính

ROA = Thu nhập trước thuế và lãi vay/ Tổng tài sản trung bình

Trong đó: Tổng tài sản trung bình = (Tổng tài sản trong báo báo năm trước + tổng tài sản hiện hành)/2

 1. Tỷ suất sinh lợi trên vốn cổ phần thường (ROCE)

Đo lường khả năng sinh lợi đối với những cổ đông thường ko bao gồm cổ đông ưu đãi.

ROCE = (Thu nhập ròng rã – Cổ tức ưu đãi)/ Vốn cổ phần thường bình quân

Trong đó: Vốn cổ phần thường bình quân = (Vốn cổ phần thường trong báo cáo năm trước + vốn cổ phần thường ngày nay)/2

 1. Tỷ suất sinh lợi trên tổng vốn cổ phần(ROE)

Đo lường khả năng sinh lơị đối với cổ phần nói chung, bao gồm cả cổ phần ưu đãi.

ROE = Thu nhập ròng rã/ Tổng vốn cổ phần bình quân

Trong đó: Vốn cổ phần bình quân= (Tổng vốn cổ phần năm trước+ tổng vốn cổ phần ngày nay) / 2

 1. Tỷ suất sinh lợi trên tổng vốn (ROTC –Return on Whole Capital)

Tổng vốn được định tức là tổng nợ phải trả và vốn cổ phần cổ đông. Giá tiền lãi vay được định tức là tổng tầm giá lãi vay phải trả trừ đi tất cả thu nhập lãi vay (nếu với). Chỉ số này đo lường tổng khả năng sinh lợi trong hoạt động của doanh nghiệp từ tất cả những nguồn tài trợ

ROTC = (Thu nhập ròng rã + Giá tiền lãi vay)/ Tổng vốn trung bình

HIỆU QUẢ HOẠT ĐÔNG

 1. Vòng quay tổng tài sản

Chỉ số này đo lường khả năng doanh nghiệp tạo ra doanh thu từ việc đầu tư vào tổng tài sản. Chỉ số này bằng 3 với tức là : với mỗi đô la được đầu tư vào trong tổng tài sản, thì doanh nghiệp sẽ tạo ra được 3 đô la doanh thu. Những doanh nghiệp trong ngành thâm dụng vốn thường với chỉ số vòng quay tổng tài sản thấp hơn so với những doanh nghiệp khác.

Vòng quay tổng tài sản = Doanh thu thuần/ Tổng tài sản trung bình

 1. Vòng quay tài sản nhất thiết

Cũng tương tự như chỉ số vòng quay tổng tài sản chỉ khác nhau và với chỉ số này thì chỉ tính cho tài sản nhất thiết

Vòng quay tài sản nhất thiết = Doanh thu thuần/ Tài sản nhất thiết trung bình

 1. Vòng quay vốn cổ phần

Chỉ số này đo lường khả năng doanh nghiệp tạo ra doanh thu từ việc đầu tư vào tổng vốncổ phần (bao gồm cổ phần thường và cổ phần ưu đãi). Ví dụ, tỷ số này bằng 3 với tức là với mỗi đô la đầu tư vào vốn cổ phần, doanh nghiệp sẽ tạo ra 3 đô la doanh thu.

Vòng quay vốn cổ phần = Doanh thu thuần/ Tổng vốn cổ phần trung bình

— Còn tiếp —

ĐỒNG HÀNH CÙNG HỌC VIỆN APT VỚI KHÓA HỌC ĐỌC HIỂU VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ngày khai học: 13.01.2018 Nội dung khía cạnh tại:http://apt.edu.vn/course/kiem-toan-noi-bo-doc-hieu-va-phan-tich-bao-cao-tai-chinh/

Học viện APT là tổ chức tập huấn và nghiên cứu giỏi trong lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán, Tài chính và Quản trị Doanh nghiệp. Học viện APT thường xuyên tổ chức những buổi hội thảo san sẻ về định hướng nghề nghiệp từ những tổng giám đốc, những nhà quản lý nhiều năm kinh nghiệm tại Big4 và những tập đoàn đa quốc gia. Học viện APT tập huấn những khóa học về ICAEW CFAB, ICAEW ACA, Kiểm toán thực hiện, Kiểm toán nội bộ, Tiếng anh chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán – Tài chính, Hệ thống kiểm soát nội bộ, Đọc hiểu Báo cáo tài chính

Cập nhật thông tin của học viện APT tại:

Web site: bloghong.com Fb: bloghong.com/bloghong.com Electronic mail: manhongit.dhp@gmail.com Hotline: 0967849934