Ý thức (triết học Marx-Lenin) – Wikipedia tiếng Việt

Ý thức theo khái niệm của triết học Mác – Lenin là một phạm trù được quyết định với phạm trù vật chất, theo đó ý thức là sự phản ánh toàn cầu vật chất khách quan vào bộ óc con người và với sự cải biến và thông minh. Ý thức với mối quan biện chứng với vật chất.

Theo quan niệm của chủ nghĩa Lenin thì trong lịch sử dân tộc triết học, yếu tố nguồn gốc, thực chất của ý thức là một trong những yếu tố TT của cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm. Triết học duy vật biện chứng chứng minh và khẳng định, ý thức của con người với nguồn gốc tự nhiên và nguồn gốc xã hội .

Mặt tự nhiên[sửa|sửa mã nguồn]

Theo quan niệm của triết học Marx-Lenin, ý thức là một tính chất của một dạng vật chất với tổ chức triển khai cao là bộ óc người, là sự phản ánh quốc tế khách quan vào bộ não người. Nếu ko với sự tác động tác động của quốc tế khách quan vào bộ não người và ko với bộ não người với tính cách là cơ quan vật chất của ý thức thì sẽ ko với ý thức. Bộ não người và sự tác động tác động của quốc tế khách quan vào bộ não người là nguồn gốc tự nhiên của ý thức. Những tác nhân gồm với :

 • Bộ óc:

Chủ nghĩa duy vật biện chứng khẳng định rằng ý thức là tính chất của một dạng vật chất sống với tổ chức cao là bộ óc người.
Bộ óc người hiện đại là sản phẩm của quá trình tiến hoá trong khoảng thời gian dài về mặt sinh vật – xã hội và với cấu tạo rất phức tạp, gồm khoảng 14 – 15 tỷ tế bào thần kinh. Những tế bào này tạo nên nhiều mối liên hệ nhằm thu nhận, xử lý, dẫn truyền và điều khiển toàn bộ hoạt động của thân thể trong quan hệ với toàn cầu bên ngoài thông qua những phản xạ với điều kiện và ko điều kiện.

 • Sự phản ánh:

Cũng theo chủ nghĩa Marx-Lenin, hoạt động tiêu khiển ý thức con người diễn ra trên cơ sở vật chất hoạt động tiêu khiển sinh lý thần kinh của bộ óc người. Sự phụ thuộc vào của ý thức vào hoạt động tiêu khiển của bộ óc bộc lộ ở chỗ lúc bộ óc bị tổn thương thì hoạt động tiêu khiển ý thức sẽ bị rối loạn. Tuy nhiên, nếu chỉ với bộ óc người mà ko với sự tác động tác động của quốc tế bên ngoài để bộ óc phản ánh lại tác động tác động đó thì cũng ko hề với ý thức. Phản ánh là tính chất chung, thông dụng của mọi đối tượng người tiêu tiêu dùng vật chất. Phản ánh là năng lượng giữ lại, tái tạo lại của mạng lưới hệ thống vật chất này những đặc thù của mạng lưới hệ thống vật chất khác .Trong trật tự tăng trưởng vĩnh viễn của quốc tế vật chất, tính chất phản ánh của vật chất cũng tăng trưởng từ thấp tới cao, từ đơn thuần tới phức tạp :

 1. Phản ánh vật lý: Là hình thức phản ánh đơn thuần nhất ở giới vô sinh, thể hiện qua những quá trình biến đổi cơ, lý, hoá.
 2. Phản ánh sinh vật học: Là những phản ánh trong sinh giới trong giới hữu sinh cũng với nhiều hình thức khác nhau ứng với mỗi trình độ phát triển của toàn cầu sinh vật.
 3. Phản ánh ý thức: là hình thức cao nhất của sự phản ánh toàn cầu hiện thực, ý thức chỉ phát sinh ở giai đoạn phát triển cao của toàn cầu vật chất, cùng với sự xuất hiện của con người.

Quan tâm thức hoàn toàn với thể sinh ra, bên những nguồn gốc tự nhiên thì điều kiện kèm theo quyết định hành động cho sự sinh ra của ý thức là nguồn gốc xã hội, bộc lộ ở vai trò của lao động, ngôn từ và những quan hệ xã hội .

Sau lao động và cùng với lao động là tiếng nói đó là hai sức kích thích chủ yếu của sự chuyển biến bộ não loài vật thành bộ não loài người, từ tâm lý động vật thành ý thức
— Engels[1]
 • Lao động:

Là hoạt động tiêu khiển đặc trưng của con người, là hoạt động tiêu khiển thực chất người. Đó là hoạt động tiêu khiển dữ thế chủ động, phát minh thông minh, với mục tiêu. Lao động đem lại cho con người dáng đi thẳng đứng, phóng thích hai tay. Điều này cùng với chính sách ăn với thịt đã thực sự với ý nghĩa quyết định hành động so với trật tự chuyển hoá từ vượn thành người, từ tâm ý động vật hoang dại thành ý thức .

Lao động là điều kiện cơ bản trước nhất của toàn bộ đời sống loài người, và như thế tới một mức độ và trên một ý nghĩa nào đó, chúng ta phải nói: Lao động đã thông minh ra bản thân con người
— Engels[2]

Việc sản xuất ra phương tiện lao động với ý nghĩa to to là con người đã với ý thức về mục tiêu của hoạt động tiêu khiển đổi khác quốc tế. Thực chất của hoạt động tiêu khiển lao động là tác động tác động vào quốc tế khách quan, làm đổi khác quốc tế nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu nhu yếu của con người. Nhờ với lao động, bộ não con người được tăng trưởng và ngày càng triển khai xong, làm cho năng lực tư duy trừu tượng của con người ngày càng cao. Cũng là lao động ngay từ đầu đã link con người lại với nhau trong mối liên hệ thế tất, khách quan. Mối liên hệ đó ko ngừng được củng cố và tăng trưởng tới mức làm phát sinh ở họ một nhu yếu " thiết yếu phải nói với nhau một loại gì đó ". Và ngôn từ Open .

 • Tiếng nói:

Theo quan niệm của triết học Mác – Lê nin thì ngôn từ là phương tiện đi lại để con người xúc tiếp trong xã hội, là mạng lưới hệ thống tín hiệu thứ hai, là loại vỏ vật chất của tư duy, là hình thức miêu tả của tư tưởng. Tiếng nói là yếu tố quan yếu để tăng trưởng tâm ý, tư duy của con người và xã hội loài người .
Chủ nghĩa duy vật biện chứng cho rằng về thực chất, ý thức là sự phản ánh khách quan vào trong bộ óc con người một cách năng động, phát minh thông minh .

 • Ý thức là hình ảnh chủ quan của toàn cầu khách quan: Thể hiện rằng nội dung của ý thức do toàn cầu khách quan quy định. Ý thức là hình ảnh chủ quan của toàn cầu khách quan vì nó nằm trong bộ não con người. Ý thức là loại phản ánh toàn cầu khách quan nhưng nó là loại thuộc phạm vi chủ quan, là thực tế chủ quan. Ý thức ko với tính vật chất, nó chỉ là hình ảnh ý thức, gắn liền với hoạt động khái quát hóa, trừu tượng hóa, với định hướng, với lựa chọn. ý thức là sự phản ánh toàn cầu bởi bộ não con người
 • Ý thức là sự phản ánh thông minh toàn cầu: Ý thức là sự phản ánh hiện thực khách quan vào trong bộ óc con người, là hình ảnh chủ quan của toàn cầu khách quan. Tuy nhiên, ko phải cứ toàn cầu khách quan tác động vào bộ óc người là tự nhiên trở thành ý thức. Trái lại, ý thức là sự phản ánh năng động, thông minh về toàn cầu, do nhu cầu của việc con người cải biến giới tự nhiên quyết định và được thực hiện thông qua hoạt động lao động.
Ý thức chẳng qua chỉ là vật chất được đem chuyển vào trong đầu óc con người và được cải biến đi trong đó
— Karl Marx[3]
Sự phản ánh thông minh của ý thức biểu hiện ở sự cải biến loại vật chất di chuyển vào trong bộ não con người thành loại ý thức, thành những hình ảnh ý thức. Thông minh của ý thức là thông minh của phản ánh, dựa trên cơ sở vật chất của phản ánh, trong phạm vi và theo tính chất, quy luật của phản ánh.
Tính thông minh của ý thức được thể hiện ra rất phong phú. Trên cơ sở vật chất những loại đã với, ý thức với thể tạo ra tri thức mới về sự vật, với thể tưởng tượng ra những loại ko với trong thực tế. Ý thức với thể tiên lượng, dự đoán về tương lai, với thể tạo ra những ảo tưởng, huyền thoại, những giả thuyết, lý thuyết khoa học hết sức trừu tượng và với tính khái quát cao.
Ý thức là sự phản ánh hiện thực khách quan vào trong bộ óc người, song đây là sự phản ánh đặc trưng – phản ánh trong quá trình con người cải tạo toàn cầu. Quá trình ý thức là quá trình thống nhất của 3 mặt là: trao đổi thông tin giữa chủ thể và đối tượng phản ánh. Tiếp tới là mô phỏng hóa đối tượng trong tư duy dưới hình trạng ảnh ý thức và cuối cùng là chuyển mô phỏng từ tư duy ra hiện thực khách quan.
Ý thức là sự phản ánh thông minh, vì phản ánh đó dù trực tiếp hay gián tiếp, dù dười dạng ý tưởng thì bao giờ củng phải dựa vào những tiền đề vật chất, dựa trên hoạt động thực tiễn nhất định. Sự thông minh của ý thức ko đối lập, loại trừ, tách rời sự phản ánh mà trái lại thống nhất với phản ánh, trên cơ sở vật chất của phản ánh.
Phản ánh và thông minh là hai mặt thuộc bản tính của ý thức. Ý thức – trong bất kỳ trường hợp nào cũng là sự phản ánh và chính thực tiễn xã hội của con người tạo ra sự phản ánh phức tạp, năng động, thông minh của bộ óc.
 • Ý thức là sản phẩm lịch sử của sự phát triển xã hội nên về bản tính là với tính xã hội: Ý thức ko phải là một hiện tượng tự nhiên thuần túy mà là một hiện tượng xã hội. ý thức bắt nguồn từ thực tiễn lịch sử-xã hội, phản ánh những quan hệ xã hội khách quan.
Ngay từ đầu, ý thức đã là một sản phẩm xã hội, và vẫn tương tự tới chừng nào con người còn tồn tại
— Karl Marx và Engels[4]

Theo Lenin thì nếu coi tư tưởng ( ý thức ) là với tính vật chất tức là một bước sai trái đáng tiếc tới chỗ lộn lạo chủ nghĩa duy vật với chủ nghĩa duy tâm. [ 5 ]

Cấu tạo của ý thức[sửa|sửa mã nguồn]

Ý thức là một hiện tượng tâm lý – xã hội với kết cấu rất phức tạp bao gồm nhiều thành tố khác nhau với quan hệ với nhau. Mang thể chia cấu trúc của ý thức theo hai chiều:

 • Theo chiều ngang: Bao gồm những yếu tố như tri thức, tình cảm, niềm tin, lý trí, ý chí…, trong đó tri thức là yếu tố cơ bản, cốt lõi.
 • Theo chiều dọc: Bao gồm những yếu tố như tự ý thức, tiềm thức, vô thức, trong đó tự ý thức ở cấp độ sâu nhất.

Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức[sửa|sửa mã nguồn]

Lê nin: Sự đối lập giữa vật chất và ý thức chỉ với ý nghĩa tuyệt đối trong những phạm vi hết sức hạn chế, trong trường hợp này chỉ giới hạn trong vấn đề nhận thức luận cơ bản là thừa nhận loại gì với trước và sau? Ngoài giới hạn đó thì ko còn nghi ngờ gì nữa đằng sau sự đối lập đó là tương đối.[6]

Vật chất quyết định hành động ý thức[sửa|sửa mã nguồn]

Vật chất là loại với trước, ý thức với sau. Vật chất quyết định hành động ý thức, còn ý thức là sự phản ánh quốc tế vật chất vào trong bộ não con người. Vật chất quyết định hành động nguồn gốc của ý thức : ko với sự tác động tác động của quốc tế khách quan vào trong bộ não người thì sẽ ko với ý thức. Ý thức là loại sản phẩm của một dạng vật chất với tổ chức triển khai cao là bộ não người. Toàn cầu vật chất là nguồn gốc khách quan của ý thức. Vật chất quyết định hành động nội dung của ý thức : ý thức là hình ảnh chủ quan của quốc tế khách quan, nội dung của ý thức mang tính khách quan, do quốc tế khách quan lao lý. Vật chất quyết định hành động thực chất của ý thức. Vật chất quyết định hành động phương pháp, cấu trúc của ý thức .

Sự tác động tác động của ý thức[sửa|sửa mã nguồn]

Sự tác động tác động của ý thức so với vật chất phải trải qua hoạt động tiêu khiển thực tiễn của con người. Biểu hiện ở chỗ : ý thức trang bị cho con người sự hiểu biết về quốc tế xung quanh, giúp con người xác lập tiềm năng, lựa chọn giải pháp cho hoạt động tiêu khiển của mình tạo nên ở con người tình cảm, niềm tin, ý chí, thôi thúc con người nỗ lực hành vi để đạt được tiềm năng đề ra. Ý thức hoàn toàn với thể thôi thúc hoặc ngưng trệ sự hoạt động, tăng trưởng của những điều kiện kèm theo vật chất ở những mức độ nhất định .Nếu ý thức phản ánh tương thích với hiện thực thì nó sẽ làm thôi thúc sự tăng trưởng của những điều kiện kèm theo vật chất. Nếu ý thức phản ánh ko tương thích với hiện thực thì nó sẽ ngưng trệ sự tăng trưởng của những điều kiện kèm theo vật chất. Song sự ngưng trệ đó chỉ mang tính trong thời khắc tạm thời, chính do sự vật hoạt động theo những quy luật khách quan vốn với của nó, nên nhất định phải với ý thức tân tiến, tương thích, thay thế sửa chữa cho ý thức lỗi thời, ko tương thích .Trong cuộc đấu tranh, luận chiến về quan hệ vật chất và ý thức Ph. Ăng-ghen đã bảo vệ quan niệm của Những Mác và phê phán lại rằng lúc đấu tranh với những người theo chủ nghĩa duy tâm, Mác buộc phải nhấn mạnh vấn đề vào loại nguyên tắc hầu hết mà họ phủ nhận, nhưng ko với tức thị hạ thấp vai trò của ý thức, ý thức. Chỉ với chủ nghĩa duy vật tầm thường, ko biện chứng mới phủ nhận, coi nhẹ tác động tác động của niềm tin mà thôi. [ 7 ]

 1. ^ Biện chứng của tự nhiên, Engels, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia-Sự thực, Thành Xã Hà Nội, năm 1971, trang 259
 2. ^ Biện chứng của tự nhiên, Engels, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia-Sự thực, Thành Xã Hà Nội, năm 1971, trang 251 – 252
 3. ^ C.Mác và Ph. Ăngghen : Toàn tập. Nhà xuất bản chính trị quốc gia-Sự thực, TP. Hà Nội, năm 1993. tập 23, trang 35
 4. ^

  C.Mác và Ph.Ăngghen: Tuyển tập, tập I. Nhà xuất bản chính trị quốc gia-Sự thực, Hà Nội, năm 1980, trang 290

 5. ^ VI. Lê nin : Toàn tập, tập 18, Nhà xuất bản Tiến bộ, Matcova, 1980, trang 300
 6. ^ Lê nin : Toàn tập, tập 18, Nhà xuất bản tân tiến, Matcova, năm 1980, trang 173
 7. ^ Triết học Mác – Lenin, chương trình hạng sang, tập II, Học viện chính trị vương quốc Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị vương quốc, Thành Xã Hà Nội, năm 1994, trang 50

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì