Cách nâng cấp comment Blogger từ phiên bản cũ lên bản mới 2019

Chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Blog Hồng – Bloghong.com

Bài viết hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn nâng cấp khung bình luận của Blogspot lên phiên bản mới với thiết kế mới, giao diện mới cùng các tính năng mới. Thủ thuật này sẽ chỉnh sửa khá nhiều thứ trong template vì vậy tôi khuyên các bạn hãy sao lưu lại template trước khi thực hiện đề phòng lỗi xảy ra hay hư hỏng template.

Các nâng cấp comment Blogger từ phiên bản cũ lên bản mới 2019

Blog Hồng sẽ sử dụng mẫu khung nhận xét trong suốt của Theme Contempo (phiên bản mới). Nào cùng xem và thực hiện!!!

Nâng cấp khung nhận xét phiên bản mới

#Bước 1. Tìm và thay cả đoạn <html thành đoạn bên dưới

<html b:css=’false’ b:defaultwidgetversion=’2′ b:layoutsVersion=’3′ b:responsive=’true’ b:templateUrl=’fancy.xml’ b:templateVersion=’1.2.0′ expr:dir=’data:blog.languageDirection’ oncontextmenu=’return true’ xmlns=’http://www.w3.org/1999/xhtml’ xmlns:b=’http://www.google.com/2005/gml/b’ xmlns:data=’http://www.google.com/2005/gml/data’ xmlns:expr=’http://www.google.com/2005/gml/expr’>

#Bước 2. Tìm thẻ <b:skin><![CDATA[ và thêm toàn bộ CSS sau vào ngay bên dưới, nhấn mạnh là ngay bên dưới luôn nhé.

/*
<Group description=”Body”>
<Variable name=”body.background” description=”Background” type=”background” color=”$(body.background.color)” default=”$(color) none repeat scroll top left” value=”#ffffff url(#) no-repeat scroll top center /* Credit: Mae Burke (http://www.offset.com/photos/389967) */;”/>
<Variable name=”body.background.color” description=”Background color” type=”color” default=”transparent” value=”transparent”/>
<Variable name=”body.title.font.small” description=”Title font (small)” type=”font” default=”$(garamond20)” value=”normal 400 14px Roboto, sans-serif”/>
<Variable name=”body.title.font.large” description=”Title font (large)” type=”font” default=”$(garamond24)” value=”normal 400 24px Roboto, sans-serif”/>
<Variable name=”body.title.color” description=”Title color” type=”color” default=”#000″ value=”#000000″/>
<Variable name=”body.action.font.small” description=”Action font (small)” type=”font” default=”$(Roboto12)” value=”normal 400 12px Roboto, sans-serif”/>
<Variable name=”body.action.font.large” description=”Action font (large)” type=”font” default=”$(Roboto14)” value=”normal 400 14px Roboto, sans-serif”/>
<Variable name=”body.action.color” description=”Action color” type=”color” default=”#4267b2″ value=”#4267b2″/>
<Variable name=”body.text.font” description=”Text font” type=”font” default=”$(garamond20)” value=”normal 400 14px Roboto, sans-serif”/>
<Variable name=”body.text.color” description=”Text color” type=”color” default=”#000″ value=”#000000″/>
<Variable name=”body.link.color” description=”Link color” type=”color” default=”#4267b2″ value=”#4267b2″/>
<Variable name=”body.widget.title.font.small” description=”Gadget title font (small)” type=”font” default=”$(Roboto12)” value=”normal 400 12px Roboto, sans-serif”/>
<Variable name=”body.widget.title.font.large” description=”Gadget title font (large)” type=”font” default=”$(Roboto14)” value=”normal 400 14px Roboto, sans-serif”/>
<Variable name=”body.widget.title.color” description=”Gadget title color” type=”color” default=”rgba(0, 0, 0, 0.54)” value=”rgba(0, 0, 0, 0.54)”/>
<Variable name=”body.filter.background.color” description=”Filter background color” type=”color” default=”#302c24″ value=”#302c24″/>
<Variable name=”body.filter.text.font.small” description=”Filter text font (small)” type=”font” default=”$(Roboto12)” value=”normal 400 12px Roboto, sans-serif”/>
<Variable name=”body.filter.text.font.large” description=”Filter text font (large)” type=”font” default=”$(Roboto14)” value=”normal 400 14px Roboto, sans-serif”/>
<Variable name=”body.filter.text.color” description=”Filter text color” type=”color” default=”rgba(255, 255, 255, 0.54)” value=”rgba(255, 255, 255, 0.54)”/>
<Variable name=”body.filter.keyword.font.small” description=”Filter keyword font (small)” type=”font” default=”$(RobotoBold12)” value=”normal 700 12px Roboto, sans-serif”/>
<Variable name=”body.filter.keyword.font.large” description=”Filter keyword font (large)” type=”font” default=”$(RobotoBold14)” value=”normal 700 14px Roboto, sans-serif”/>
<Variable name=”body.filter.keyword.color” description=”Filter keyword color” type=”color” default=”rgba(255, 255, 255, 0.87)” value=”rgba(255, 255, 255, 0.87)”/>
<Variable name=”body.filter.link.font.small” description=”Filter link font (small)” type=”font” default=”$(RobotoBold12)” value=”normal 700 12px Roboto, sans-serif”/>
<Variable name=”body.filter.link.font.large” description=”Filter link font (large)” type=”font” default=”$(RobotoBold14)” value=”normal 700 14px Roboto, sans-serif”/>
<Variable name=”body.filter.link.color” description=”Filter link color” type=”color” default=”#4267b2″ value=”#4267b2″/>
</Group>*/

#Bước 3. Lưu mẫu và hoàn tất nâng cấp khung nhận xét.
Tùy biến khung nhận xét mớiThông thường sau khi nâng cấp thì khung nhận xét sẽ giống như mặc định, nếu bạn muốn trông bắt mắt hơn, khác biệt hơn thì bạn có thể viết thêm CSS cho nó theo mẫu dưới đây:

.comments iframe {
/* CSS */
}

 Còn đây là CSS tùy biến của Blog Hồng:

.comments iframe {background: #fff;padding: 0 10px;box-sizing:border-box;border-radius: 10px}

Tổng kết

Không có gì để tổng kết, chúc bạn một ngày vui vẻ!

Nguồn : BSW

Leave a Reply