Cách mở máy tính (Calculator) trên Windows 7/8.1/10

Cách mở máy tính (Calculator) trên Home windows 7/8.1/10. Calculator là máy tính toán (cầm tay), giúp bạn nhân, chia, cùng, trừ nhanh hơn, xác thực hơn.

Bạn nhấn tổ hợp phím Windows + R sau đó nhập lệnh bloghong.com vào khung Open rồi nhấn nút OK

Calculator là ứng dụng giúp bạn tính toán như chiếc máy tính cầm tay. Đây là một trong những ứng dụng được Microsoft tích hợp vào tất cả những phiên bản Home windows hiện hành. Nếu bạn thường xuyên làm việc với những con số thì ứng dụng này thực sự hữu dụng đó.

Cách mở Calculator chung cho cả Home windows 7/8.1/10

Cách 1: Mở bằng RUN

Bạn nhấn tổ hợp phím Home windows + R sau đó nhập lệnh bloghong.com vào khung Open rồi nhấn nút OK (hoặc phím Enter).

Bạn mở My Computer (This PC) -> Ổ đĩa cài đặt Windows (thường là ổ C) -> Windows -> System32. Tìm tập tin có tên là bloghong.com và chạy nó

Cách 2: Mở bằng tay (thủ công)

Bạn mở My Pc (This PC) -> Ổ đĩa cài đặt Home windows (thường là ổ C) -> Home windows -> System32. Tìm tập tin mang tên là bloghong.com và chạy nó.

Nhấn nút Start menu, nhập lệnh calculator vào khung tìm kiếm rồi chọn mở ứng dụng Calculator

Cách mở Calculator riêng cho từng phiên bản Home windows

Trên Home windows 7

Cách 1:

Bạn nhấn nút Begin thực đơn (hoặc nút Home windows trên bàn phím), nhập lệnh calculator vào khung tìm kiếm rồi tìm mở ứng dụng Calculator trong kết quả tìm được.

Nhấn nút Start menu (hoặc nút Windows trên bàn phím) chọn All programs

Cách 2:

Bạn nhấn nút Begin thực đơn (hoặc nút Home windows trên bàn phím) tìm All applications .

Mở thư mục Accessories, bạn sẽ thấy công cụ Calculator

Mở thư mục Equipment , bạn sẽ thấy dụng cụ Calculator ở đây.

Nhấn tổ hợp phím Windows + F, nhập từ khóa Calculator vào khung tìm kiếm. Lúc này bạn sẽ thấy công cụ Calculator

Trên Home windows 8.1

Cách 1:

Bạn nhấn tổ hợp phím All apps , nhập từ khóa calculator vào khung tìm kiếm. Lúc này bạn sẽ thấy dụng cụ Calculator trong kết quả tìm kiếm.

Nhấn nút Start menu (hoặc nút Windows trên bàn phím)

Cách 2:

Bước 1: Nhấn nút All apps (hoặc nút Home windows trên bàn phím).

Nhấn chuột phải lên vị trí bất kỳ trong cửa sổ này chọn All apps

Bước 2: Lúc này cửa sổ Metro sẽ được mở, bạn nhấn chuột phải lên vị trí bất kỳ trong cửa sổ này tìm All apps .

Lúc này bạn sẽ thấy ứng dụng Calculator trong phần Windows Accessories

Bước 3: Lúc này bạn sẽ thấy ứng dụng Calculator trong phần Home windows Equipment .

Nhấn nút Start menu, nhập lệnh calculator rồi chọn mở ứng dụng Calculator

Trên Home windows 10

Cách 1:

Bạn nhấn nút Begin thực đơn (hoặc nút Home windows trên bàn phím), nhập lệnh calculator vào khung tìm kiếm rồi tìm mở ứng dụng Calculator trong kết quả tìm được.

Nhấn nút Start menu (hoặc phím Windows trên bàn phím) chọn All apps

Cách 2:

Bạn nhấn nút Begin thực đơn (hoặc phím Home windows trên bàn phím) tìm All apps .

Tìm đến chữ cái C, bạn sẽ thấy ứng dụng Calculator

Tìm tới chữ chiếc C, bạn sẽ thấy ứng dụng Calculator.

mo-calculator-tren-windows-11

Sử dụng Calculator trực tuyến

Cách 1: Riêng với trình duyệt Google Chrome

Bạn nhập phép tính muốn thực hiện trực tiếp lên thanh địa chỉ của trình duyệt Chrome và nhận kết quả ngay

Suggestions: Sử dụng những dấu sau để thực hiện những phép tính: nhân (*), chia (/), cùng (+), trừ (-)

Nhập trực tiếp phép tính vào khung tìm kiếm của Google

Cách 2: Nhập trực tiếp phép tính vào dụng cụ tìm kiếm của Google

Nhập trực tiếp phép tính vào khung tìm kiếm của Google, lúc này bạn sẽ được trả về kết quả ngay cùng với máy tính (calculator) để tính toán thêm nếu muốn.

Suggestions: Sử dụng những dấu sau để thực hiện những phép tính: nhân (*), chia (/), cùng (+), trừ (-)

Bạn tìm kiếm Google với từ khóa calculator, lúc này máy tính toán sẽ xuất hiện

Cách 3: Mở máy tính (Calculator) của Google

Bạn tìm kiếm Google với từ khóa calculator , lúc này máy tính toán sẽ xuất hiện.

Cách mở máy tính (Calculator) trên Windows 7/8.1/10

Chúc quý khách thành công!!!

Leave a Reply