Community là gì? Đặc điểm, ý nghĩa của cộng đồng

Cùng đồng là một nhóm người và khu vực hoạt động tiêu khiển triển khai những hoạt động tiêu khiển xã hội nhất định, mang mối quan hệ tương tác nhất định và là lực lượng duy trì văn hóa truyền thống chung. Một số người cũng nhấn mạnh vấn đề " cùng đồng " là một thành tố dân cư, cho rằng cùng đồng thường tiêu dùng để chỉ một " nhóm xã hội dựa trên một khu vực địa lý nhất định " .

1. Community là gì ?

Cùng đồng là một tập thể to mang quan hệ với nhau trong đời sống do một số ít nhóm xã hội, tổ chức triển khai xã hội tập hợp lại trong một nghành nhất định, là nội dung cơ bản nhất của tổ chức triển khai xã hội và là quy mô thu nhỏ của một xã hội vĩ mô. Cùng đồng là một tổ chức triển khai dựa trên quần chúng ko hề thiếu với nền tảng tổng lực trong đời sống của tất cả chúng ta. Cộng đồng Cùng đồng 

Mang hơn 140 khái niệm được những nhà xã hội học đưa ra cho những cùng đồng.

1. Cùng đồng là một xã hội bao gồm những người ở cùng một nơi, trong cùng một khu vực hoặc trong cùng một quốc gia. Là một nhóm bao gồm một nhóm dân tộc nhất định trong một quốc gia, chẳng hạn như cùng đồng người Hoa ở Mỹ. 

2. Nhỏ tới một quận nào đó. Cùng đồng là một thuật ngữ xã hội học. 3. Cùng đồng là một khu vực hành chính, trong đó những thành viên của xã hội trong một khu vực địa lý khăng khăng và thắt chặt lấy thiên nhiên và môi trường sống làm chủ thể, triển khai những tính năng xã hội và tạo ra những chuẩn mực xã hội. Rất nhiều khái niệm cộng đồng được đưa ra Rất nhiều khái niệm cùng đồng được đưa ra 4. Cùng đồng là một tập thể to to, mang quan hệ với nhau trong đời sống do một số ít nhóm xã hội, tổ chức triển khai xã hội tập hợp lại trong một nghành nghề nhà sản xuất nhất định, là nội dung cơ bản nhất của tổ chức triển khai xã hội và là quy mô thu nhỏ của xã hội vĩ mô. 5. Cùng đồng là một “ cùng đồng đời sống xã hội gồm mang những người sống trên một khu vực địa lý nhất định ”. 6. Khái niệm cùng đồng là khái niệm về những nhóm khu vực dựa trên dân số trú ngụ dựa trên khu vực trạng thái cơ bản, do đó, khái niệm kiểu xã hội cần dựa trên những đặc thù của cùng đồng dân cư, ví dụ tiêu biểu như thầy giáo ĐH, cùng đồng sinh viên, và sản xuất của doanh nghiệp. Đối với cùng đồng, ví dụ tiêu biểu như cùng đồng khai thác than. 7. “ Cùng đồng ” là một cùng đồng truyền thống lịch sử của con người, cùng đồng mà tất cả chúng ta muốn thiết kế xây dựng và tăng trưởng ngày này trọn vẹn ko phải là “ cùng đồng ” mà Tennis nói là trái chiều với “ xã hội ” và đang suy giảm trong thứ tự tăng trưởng lịch sử dân tộc. Cùng đồng là một cùng đồng và địa phận hoạt động tiêu khiển của nó được hình thành bởi những người link với nhau trong một nghành nghề nhà sản xuất nhất định, mang mối quan hệ tương tác nhất định và là lực lượng duy trì văn hóa truyền thống chung.

Tham khảo: Văn hóa xử sự là gì? Tầm quan yếu của văn hóa xử sự

2. tin tức lan rộng ra

2.1. Những đặc thù của quần xã

Mang khu vực địa lý nhất định ; mang số lượng dân cư nhất định ; dân cư mang chung ý thức và sở trường thích ứng ; mang mối liên hệ xã hội ngặt nghèo. Thông tin mở rộng Thông tin mở rộng 

2.2. Chức năng cùng đồng

Để duy trì những hoạt động tiêu khiển đảng của cùng đồng, cùng đồng mang nhiều cấp quản trị và cơ quan nhà sản xuất. Những tổ chức triển khai này quản trị những việc làm khác nhau của cùng đồng, tăng trưởng và ko thay đổi, và phân phối những nhà sản xuất tương quan cho những thành viên cùng đồng. Những cơ quan ban ngành của chính quyền sở tại những cấp và những tổ chức triển khai quản trị và nhà sản xuất cấp cơ sở vật chất là những tổ chức triển khai quản trị và ship hàng của cùng đồng. Ở nông thôn nước tôi, tổ chức triển khai quản trị cùng đồng cơ sở vật chất là ủy ban làng ; ở thành phường, tổ chức triển khai quản trị cùng đồng cơ sở vật chất là ủy ban dân cư.

Tìm hiểu thêm: Y tế cùng đồng là gì? Mục đích, chức năng và nhiệm vụ

2.3. Trách nhiệm việc làm

Cùng đồng là một tổ chức tự quản của cư dân cơ sở vật chất, trên thực tế nó chịu sự lãnh đạo của văn phòng khu phường. Những nhiệm vụ trọng tâm của cùng đồng nói chung là: đơn vị đối ứng là Cục Kế hoạch hóa gia đình, chịu trách nhiệm về kế hoạch hóa gia đình, đăng ký dân cư thực tế và đơn vị đối ứng là Phòng Nội vụ chịu trách nhiệm trợ cấp cho người già, trợ cấp sinh hoạt phí, trợ giúp người tật nguyền, trẻ em bị bỏ rơi và người dân ko được quản lý tài sản trong phạm vi quyền hạn. Y tế quận, trợ cấp cho cán bộ phụ trách, quản lý hệ thống y tế hợp tác nông thôn mới và phân phối việc làm hợp pháp, v.v.

3. Đặc điểm cùng đồng

Tính khu vực: Cùng đồng là tập hợp những người trong một ko gian địa lý tự nhiên nhất định. Một mặt ko phải là diện tích vô hạn mà mang giới hạn về ko gian địa lý, mặt khác cùng đồng vẫn là ko gian nhân văn, xét về phạm vi địa lý, cùng đồng còn là ko gian tâm lý xã hội của cư dân.

Đặc điểm cộng đồng Đặc điểm cùng đồng  Từ trống này, con người cũng đã tạo nên những nét văn hóa truyền thống rực rỡ của cùng đồng. Vì vậy, cùng đồng là sự tích hợp giữa khoảng trống vùng của tất cả chúng ta và khoảng trống nhân văn, là hiện thân của địa phận hoạt động tiêu khiển của con người và khoảng trống duy trì tâm ý xã hội.

Tính tương đồng: Những cư dân sống trong cùng một cùng đồng địa lý mang lối sống giống nhau. 

Cùng đồng đối lập với xã hội:  Cùng đồng tiêu dùng để chỉ những cùng đồng xã hội mang cùng định hướng trị giá và tính đồng nhất dân cư mạnh mẽ. Mối quan hệ giữa những tư nhân thể hiện trong đó là mối quan hệ giữa những tư nhân thân thiết, cảnh giác, tuân theo quyền lực và mang chung niềm tin và phong tục chung. Nó ko phải là kết quả của sự phân công lao động xã hội là do những yếu tố tự nhiên như huyết thống, địa lý và văn hóa truyền thống gây ra, và phần mở rộng của nó chủ yếu chỉ giới hạn ở những cùng đồng nông thôn truyền thống.

Đừng bỏ lỡ: Lợi ích của việc hoà đồng với đồng nghiệp

4. Ý nghĩa cùng đồng

Sự sống sót của một cùng đồng luôn ko hề tách rời với một nhóm người nhất định. Số lượng dân số, mức độ tỷ lệ và chất lượng dân số, … đều là những tin tức quan yếu để tìm hiểu cùng đồng. Ý nghĩa cộng đồng Ý nghĩa cùng đồng  Những người sống trong cùng đồng kết đoàn lao động sản xuất và những hoạt động tiêu khiển khác vì một số ít quyền lợi chung, đương đầu với những yếu tố chung và mang những nhu yếu chung. Trong thứ tự này, một số ít chuẩn mực hành vi, lối sống và ý thức cùng đồng đã được hình thành, ví dụ tiêu biểu như truyền thống lịch sử văn hóa truyền thống đồng bào, phong tục dân gian, xúc cảm thân thuộc, v.v. Chúng tạo nên sức mạnh vững chắc của văn hóa truyền thống cùng đồng. Nội dung cốt lõi của cùng đồng là những hoạt động tiêu khiển xã hội khác nhau và sự tương tác của những người trong cùng đồng. Con người tương tác với nhau trong những hoạt động tiêu khiển kinh tế tài chính, chính trị, văn hóa truyền thống và đời sống hàng ngày, hình thành nhiều mối quan hệ khác nhau, và do đó tập hợp lại với nhau hình thành những nghành nghề nhà sản xuất bổ trợ khác nhau.

Xin việc ngay: Việc làm Chuyên viên tư vấn

5. Những cùng đồng được tổ chức triển khai theo nhiều cách khác nhau .

Mọi cùng đồng đều được tổ chức triển khai để cung ứng nhu yếu của những thành viên, nhưng họ hoạt động tiêu khiển khác nhau dựa trên nền văn hóa truyền thống, tôn giáo và kinh nghiệm tay nghề khác của những thành viên. Ví dụ, mặc dầu nhà thời thánh của người Mỹ gốc Phi thường được hiểu là đóng một vai trò quan yếu trong việc thôi thúc giáo dục sức khỏe thể chất và công minh xã hội cho cùng đồng đó, nhưng ko phải toàn bộ những cơ sở vật chất tôn giáo như nhà thời thánh Hồi giáo hoặc chùa Phật giáo đều được tổ chức triển khai và hoạt động tiêu khiển theo cùng một cách. Tìm hiểu tổ chức cộng đồng Tìm hiểu tổ chức cùng đồng Di trú toàn toàn cầu đã dẫn tới nhiều loại cùng đồng dựa trên nhu yếu và mong ước của mọi người về xúc cảm đáng tin cậy, thuộc về, bảo đảm an toàn và chăm sóc lẫn nhau. Ví dụ, một nhóm người nhập cư mới hoàn toàn mang thể hình thành một cùng đồng xung quanh nhu yếu của họ để hoạt động để cơ quan thực thi pháp lý đối xử tốt hơn. Một nhóm khác hoàn toàn mang thể xây dựng một cùng đồng xung quanh nhu yếu hướng dẫn tâm linh của họ. Loại trước hoàn toàn mang thể ko giống một cùng đồng như tất cả chúng ta tưởng tượng, trong lúc dòng thứ hai hoàn toàn mang thể sẽ tương tự. Ý nghĩa của cùng đồng yên cầu nhiều tâm lý và xem xét hơn tất cả chúng ta thường đưa ra. Trong tương lai, những nhà nghiên cứu, những nhà thực hiện thực tế và những nhà hoạch định chủ trương phải chớp lấy sự phức tạp này – gồm mang cả những tác động tác động quan yếu của cùng đồng so với sức khỏe thể chất và niềm hạnh phúc – lúc họ nỗ lực hiểu và tạo ra đổi khác xã hội .
Isocial là gì ? Tính năng, yếu tố, thành phần từ Social Media
Sự tăng trưởng của internet, của content kiến tất cả chúng ta mang nhiều thông tin về social. Tuy nhiên nhiều người ko thực sự biết được Isocial là gì ?
Isocial là gì ?

San sẻ:

Từ khóa tương quan
Chuyên mục

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì