done tiếng Anh là gì?

done tiếng Anh là gì ? Khái niệm, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng done trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ done tiếng Anh

Tự vị Anh Việt

phát âm done tiếng Anh
done
(phát âm mang thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ done

Bạn đang chọn tự điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: done tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Khái niệm – Khái niệm

done tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, khái niệm và giảng giải cách sử dụng từ done trong tiếng Anh. Sau lúc đọc xong nội dung này cứng cáp bạn sẽ biết từ done tiếng Anh tức thị gì.

done /dʌn/

* động tính từ quá khứ của do

* tính từ
– xong, hoàn thành, đã thực hiện
– mệt lử, mệt rời rã
– đã qua đi
– nấu chín
– tất phải thất bại, tất phải chết
!done to the world (to the wide)
– bị thất bại hoàn toàndo /du:, du/

* ngoại động từ did, done
– làm, thực hiện
=to do one's duty+ làm nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ
=to do one's best+ làm hết sức mình
– làm, làm cho, gây cho
=to do somebody good+ làm lợi cho người nào; làm điều tốt cho người nào
=to do somebody harm+ làm hại người nào
=to do somebody credit+ làm người nào nổi tiếng
– làm, học (bài…); giải (bài toán); dịch
=to do one's lessons+ làm bài, học bài
=to do a sum+ giải bài toán, làm bài toán
=the "Arabian Nights" done into English+ cuốn "một nghìn một đêm lẻ" dịch sang tiếng Anh
– ((thường) thời hoàn thành & động tính từ quá khứ) làm xong, xong, hết
=how many pages have you done?+ anh đã đọc xong bao nhiêu trang rồi?
=have you done laughing?+ anh đã cười hết chưa?
– dọn, thu dọn, sắp xếp, thu xếp ngăn nắp, sửa soạn
=to do one's room+ thu dọn buồng
=to do one's hair+ vấn tóc, làm đầu
– nấu, nướng, quay, rán
=meat done to a turn+ thịt nấu (nướng) vừa chín tới
– đóng vai; làm ra vẻ, làm ra bộ
=to do Hamlet+ đóng vai Hăm-lét
=to do the polite+ làm ra vẻ lễ phép
– làm mệt lử, làm kiệt sức
=I am done+ tôi mệt lử
– đi, qua (một quãng đường)
=to do six miles in an hour+ đi qua sáu dặm trong một giờ
– (từ lóng) bịp, lừa bịp, gian lậu
=to do someone out of something+ lừa người nào lấy mẫu gì
– (thông tục) đi thăm, đi thăm quan
=to do the museum+ thăm quan viện bảo tồn
– (từ lóng) chịu (một hạn tù)
– (từ lóng) cho ăn, đãi
=they do him very well+ họ cho anh ta ăn uống no nê; họ cho anh ta ăn uống ngon lành
=to do oneself well+ ăn uống sung túc, tự chăm lo ăn uống sung túc

* nội động từ
– làm, thực hiện, xử sự, hành động, hoạt động
=he did well to refuse+ hắn từ chối là (xử sự) đúng
=to do or die; to do and die+ phải hành động hay là chết, phải thắng hay là chết
– thời hoàn thành làm xong, hoàn thành, kết thúc
=have you done with that book?+ anh ta đọc xong cuốn sách đó chưa?
=have done!+ thôi đi! thế là đủ rồi!
=he has done with smoking+ hắn đã bỏ (kết thúc) mẫu thói hút thuốc lá
– được, ổn, toàn vẹn, an toàn, hợp
=will that do?+ mẫu đó được ko? mẫu đó mang ổn ko?
=that will do+ điều đó được đấy, mẫu đó ăn thua đấy
=this sort of work won't do for him+ loại công việc đó đối với hắn ko hợp
=it won't do to play all day+ chơi rong cả ngày thì ko ổn
– thấy trong người, thấy sức khoẻ (tốt, xấu…); làm ăn xoay sở
=how do you do?+ anh mang khoẻ ko? (nghi vấn thăm lúc gặp nhau)
=he is doing very well+ anh ta dạo này làm ăn khấm khá lắm
=we can do well without your help+ ko mang sự viện trợ của anh chúng tôi cũng mang thể xoay sở (làm ăn) được tốt thôi

* nội động từ
– (sử dụng ở câu nghi vấn và câu phủ định)
=do you smoke?+ anh mang hút thuốc ko?
=I do not know his name+ tôi ko biết tên anh ta
– (sử dụng để nhấn mạnh ý khẳng định, mệnh lệnh)
=do come+ thế nào anh cũng tới nhé
=I do wish he could come+ tôi rất mong anh đấy mang thể tới được

* động từ
– (sử dụng thay thế cho một động từ khác để tránh nhắc lại)
=he works as much as you do+ hắn cũng làm việc nhiều như anh (làm việc)
=he likes swimming and so do I+ hắn thích bơi và tôi cũng vậy
=did you meet him? Yes I did+ anh mang gặp hắn ko? mang, tôi mang gặp
=he speaks English better than he did+ hiện nay anh ta nói tiếng Anh khá hơn (là anh ta nói) trước kia
!to do again
– làm lại, làm lại lần nữa
!to do away [with]– bỏ đi, huỷ bỏ, gạt bỏ, diệt đi, làm mất đi
=this old custom is done away with+ tục cổ đấy đã bị bỏ đi rồi
=to do away with oneself+ tự tử
!to do by
– xử sự, đối xử
=do as you would be done by+ hãy xử sự với người khác như anh muốn người ta xử sự với mình
!to do for (thông tục)
– coi sóc công việc gia đình cho, lo việc nội trợ cho (người nào)
– khử đi, trừ khử, làm thịt đi; phá huỷ, huỷ hoại đi; làm tiêu tùng đi sự nghiệp, làm thất cơ lỡ vận
=he is done for+ hắn chết rồi, hắn bỏ đời rồi, gắn tiêu tùng sự nghiệp rồi
!to do in (thông tục)
– bắt, tóm cổ (người nào); tống (người nào) vào tù
– rình mò theo dõi (người nào)
– khử (người nào), phăng teo (người nào)
– làm mệt lử, làm kiệt sức
!to do off
– bỏ ra (mũ), cởi ra (áo)
– bỏ (thói quen)
!to do on
– mặc (áo) vào
!to do over
– làm lại, khởi đầu lại
– (+ with) trát, phết, bọc
!to do up
– gói, bọc
=done up in brown paper+ gói bằng giấy nâu gói hàng
– sửa lại (mẫu mũ, gian phòng…)
– làm mệt lử, làm kiệt sức, làm sụm lưng
!to do with
– vui lòng, vừa ý với; ổn, được, chịu được, thu xếp được, xoay sở được
=we can do with a small house+ một căn nhà nhỏ thôi đối với chúng tôi cũng ổn rồi; chúng tôi mang thể thu xếp được với một căn nhà nhỏ thôi
=I can do with another glass+(đùa cợt) tôi mang thể làm một cốc nữa cũng cứ được
!to do without
– bỏ được, bỏ qua được, nhin được, ko cần tới
=he can't do without his pair of crutches+ anh ta ko thể nào bỏ đôi nạng mà đi được
!to do battle
– lâm chiến, đánh nhau
!to do somebody's business
– làm thịt người nào
!to do one's damnedest
– (từ lóng) làm hết sức mình
!to do to death
– làm thịt chết
!to do in the eye
– (từ lóng) bịp, lừa bịp, gian lậu
!to do someone proud
– (từ lóng) phỉnh người nào, tưng bốc người nào
!to do brown
– (xem) brown
!done!
– được chứ! đồng ý chứ!
!it isn't done!
– ko người nào làm những điều như thế!, điều đó ko ổn đâu!
!well done!
– hay lắm! tung hô!

* danh từ
– (từ lóng) trò lường đảo, trò lừa bịp
– (thông tục) chầu, bữa chén, bữa nhậu nhẹt
=we've got a do on tonight+ đêm nay bọn ta mang bữa chén
– (số nhiều) phần
=fair dos!+ chia phần cho đều!, chia phần cho công bằng!
– (Uc) (từ lóng) sự tiến bộ, sự thành công

* danh từ
– (âm nhạc) đô
– (viết tắt) của ditto

do
– làm

Thuật ngữ liên quan tới done

Tóm lại nội dung ý nghĩa của done trong tiếng Anh

done mang tức thị: done /dʌn/* động tính từ quá khứ của do* tính từ- xong, hoàn thành, đã thực hiện- mệt lử, mệt rã rời- đã qua đi- nấu chín- tất phải thất bại, tất phải chết!done to the world (to the wide)- bị thất bại hoàn toàndo /du:, du/* ngoại động từ did, done- làm, thực hiện=to do one's duty+ làm nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ=to do one's best+ làm hết sức mình- làm, làm cho, gây cho=to do somebody good+ làm lợi cho người nào; làm điều tốt cho người nào=to do somebody harm+ làm hại người nào=to do somebody credit+ làm người nào nổi tiếng- làm, học (bài…); giải (bài toán); dịch=to do one's lessons+ làm bài, học bài=to do a sum+ giải bài toán, làm bài toán=the "Arabian Nights" done into English+ cuốn "một nghìn một đêm lẻ" dịch sang tiếng Anh- ((thường) thời hoàn thành & động tính từ quá khứ) làm xong, xong, hết=how many pages have you done?+ anh đã đọc xong bao nhiêu trang rồi?=have you done laughing?+ anh đã cười hết chưa?- dọn, thu dọn, sắp xếp, thu xếp ngăn nắp, sửa soạn=to do one's room+ thu dọn buồng=to do one's hair+ vấn tóc, làm đầu- nấu, nướng, quay, rán=meat done to a turn+ thịt nấu (nướng) vừa chín tới- đóng vai; làm ra vẻ, làm ra bộ=to do Hamlet+ đóng vai Hăm-lét=to do the polite+ làm ra vẻ lễ phép- làm mệt lử, làm kiệt sức=I am done+ tôi mệt lử- đi, qua (một quãng đường)=to do six miles in an hour+ đi qua sáu dặm trong một giờ- (từ lóng) bịp, lừa bịp, gian lậu=to do someone out of something+ lừa người nào lấy mẫu gì- (thông tục) đi thăm, đi thăm quan=to do the museum+ thăm quan viện bảo tàng- (từ lóng) chịu (một hạn tù)- (từ lóng) cho ăn, đãi=they do him very well+ họ cho anh ta ăn uống no nê; họ cho anh ta ăn uống ngon lành=to do oneself well+ ăn uống sung túc, tự chăm lo ăn uống sung túc* nội động từ- làm, thực hiện, xử sự, hành động, hoạt động=he did well to refuse+ hắn từ chối là (xử sự) đúng=to do or die; to do and die+ phải hành động hay là chết, phải thắng hay là chết- thời hoàn thành làm xong, hoàn thành, kết thúc=have you done with that book?+ anh ta đọc xong cuốn sách đó chưa?=have done!+ thôi đi! thế là đủ rồi!=he has done with smoking+ hắn đã bỏ (kết thúc) mẫu thói hút thuốc lá- được, ổn, toàn vẹn, an toàn, hợp=will that do?+ mẫu đó được ko? mẫu đó mang ổn ko?=that will do+ điều đó được đấy, mẫu đó ăn thua đấy=this sort of work won't do for him+ loại công việc đó đối với hắn ko hợp=it won't do to play all day+ chơi rong cả ngày thì ko ổn- thấy trong người, thấy sức khoẻ (tốt, xấu…); làm ăn xoay sở=how do you do?+ anh mang khoẻ ko? (nghi vấn thăm lúc gặp nhau)=he is doing very well+ anh ta dạo này làm ăn khấm khá lắm=we can do well without your help+ ko mang sự viện trợ của anh chúng tôi cũng mang thể xoay sở (làm ăn) được tốt thôi* nội động từ- (sử dụng ở câu nghi vấn và câu phủ định)=do you smoke?+ anh mang hút thuốc ko?=I do not know his name+ tôi ko biết tên anh ta- (sử dụng để nhấn mạnh ý khẳng định, mệnh lệnh)=do come+ thế nào anh cũng tới nhé=I do wish he could come+ tôi rất mong anh đấy mang thể tới được* động từ- (sử dụng thay thế cho một động từ khác để tránh nhắc lại)=he works as much as you do+ hắn cũng làm việc nhiều như anh (làm việc)=he likes swimming and so do I+ hắn thích bơi và tôi cũng vậy=did you meet him? Yes I did+ anh mang gặp hắn ko? mang, tôi mang gặp=he speaks English better than he did+ hiện nay anh ta nói tiếng Anh khá hơn (là anh ta nói) trước kia!to do again- làm lại, làm lại lần nữa!to do away [with]- bỏ đi, huỷ bỏ, gạt bỏ, diệt đi, làm mất đi=this old custom is done away with+ tục cổ đấy đã bị bỏ đi rồi=to do away with oneself+ tự tử!to do by- xử sự, đối xử=do as you would be done by+ hãy xử sự với người khác như anh muốn người ta xử sự với mình!to do for (thông tục)- coi sóc công việc gia đình cho, lo việc nội trợ cho (người nào)- khử đi, trừ khử, làm thịt đi; phá huỷ, huỷ hoại đi; làm tiêu tùng đi sự nghiệp, làm thất cơ lỡ vận=he is done for+ hắn chết rồi, hắn bỏ đời rồi, gắn tiêu tùng sự nghiệp rồi!to do in (thông tục)- bắt, tóm cổ (người nào); tống (người nào) vào tù- rình mò theo dõi (người nào)- khử (người nào), phăng teo (người nào)- làm mệt lử, làm kiệt sức!to do off- bỏ ra (mũ), cởi ra (áo)- bỏ (thói quen)!to do on- mặc (áo) vào!to do over- làm lại, khởi đầu lại- (+ with) trát, phết, bọc!to do up- gói, bọc=done up in brown paper+ gói bằng giấy nâu gói hàng- sửa lại (mẫu mũ, gian phòng…)- làm mệt lử, làm kiệt sức, làm sụm lưng!to do with- vui lòng, vừa ý với; ổn, được, chịu được, thu xếp được, xoay sở được=we can do with a small house+ một căn nhà nhỏ thôi đối với chúng tôi cũng ổn rồi; chúng tôi mang thể thu xếp được với một căn nhà nhỏ thôi=I can do with another glass+(đùa cợt) tôi mang thể làm một cốc nữa cũng cứ được!to do without- bỏ được, bỏ qua được, nhin được, ko cần tới=he can't do without his pair of crutches+ anh ta ko thể nào bỏ đôi nạng mà đi được!to do battle- lâm chiến, đánh nhau!to do somebody's business- làm thịt người nào!to do one's damnedest- (từ lóng) làm hết sức mình!to do to death- làm thịt chết!to do in the eye- (từ lóng) bịp, lừa bịp, gian lậu!to do someone proud- (từ lóng) phỉnh người nào, tưng bốc người nào!to do brown- (xem) brown!done!- được chứ! đồng ý chứ!!it isn't done!- ko người nào làm những điều như thế!, điều đó ko ổn đâu!!well done!- hay lắm! tung hô!* danh từ- (từ lóng) trò lường đảo, trò lừa bịp- (thông tục) chầu, bữa chén, bữa nhậu nhẹt=we've got a do on tonight+ đêm nay bọn ta mang bữa chén- (số nhiều) phần=fair dos!+ chia phần cho đều!, chia phần cho công bằng!- (Uc) (từ lóng) sự tiến bộ, sự thành công* danh từ- (âm nhạc) đô- (viết tắt) của dittodo- làm

Đây là cách sử dụng done tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ done tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải ko? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin những thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giảng giải ý nghĩa tự điển chuyên ngành thường sử dụng cho những tiếng nói chính trên toàn cầu.

Tự vị Việt Anh

done /dʌn/* động tính từ quá khứ của do* tính từ- xong tiếng Anh là gì?
hoàn thành tiếng Anh là gì?
đã thực hiện- mệt lử tiếng Anh là gì?
mệt rã rời- đã qua đi- nấu chín- tất phải thất bại tiếng Anh là gì?
tất phải chết!done to the world (to the wide)- bị thất bại hoàn toàndo /du: tiếng Anh là gì?
du/* ngoại động từ did tiếng Anh là gì?
done- làm tiếng Anh là gì?
thực hiện=to do one's duty+ làm nhiệm vụ tiếng Anh là gì?
thực hiện nhiệm vụ=to do one's best+ làm hết sức mình- làm tiếng Anh là gì?
làm cho tiếng Anh là gì?
gây cho=to do somebody good+ làm lợi cho người nào tiếng Anh là gì?
làm điều tốt cho người nào=to do somebody harm+ làm hại người nào=to do somebody credit+ làm người nào nổi tiếng- làm tiếng Anh là gì?
học (bài…) tiếng Anh là gì?
giải (bài toán) tiếng Anh là gì?
dịch=to do one's lessons+ làm bài tiếng Anh là gì?
học bài=to do a sum+ giải bài toán tiếng Anh là gì?
làm bài toán=the "Arabian Nights" done into English+ cuốn "một nghìn một đêm lẻ" dịch sang tiếng Anh- ((thường) thời hoàn thành & tiếng Anh là gì?
động tính từ quá khứ) làm xong tiếng Anh là gì?
xong tiếng Anh là gì?
hết=how many pages have you done?+ anh đã đọc xong bao nhiêu trang rồi?=have you done laughing?+ anh đã cười hết chưa?- dọn tiếng Anh là gì?
thu dọn tiếng Anh là gì?
sắp xếp tiếng Anh là gì?
thu xếp ngăn nắp tiếng Anh là gì?
sửa soạn=to do one's room+ thu dọn buồng=to do one's hair+ vấn tóc tiếng Anh là gì?
làm đầu- nấu tiếng Anh là gì?
nướng tiếng Anh là gì?
quay tiếng Anh là gì?
rán=meat done to a turn+ thịt nấu (nướng) vừa chín tới- đóng vai tiếng Anh là gì?
làm ra vẻ tiếng Anh là gì?
làm ra bộ=to do Hamlet+ đóng vai Hăm-lét=to do the polite+ làm ra vẻ lễ phép- làm mệt lử tiếng Anh là gì?
làm kiệt sức=I am done+ tôi mệt lử- đi tiếng Anh là gì?
qua (một quãng đường)=to do six miles in an hour+ đi qua sáu dặm trong một giờ- (từ lóng) bịp tiếng Anh là gì?
lừa bịp tiếng Anh là gì?
gian lậu=to do someone out of something+ lừa người nào lấy mẫu gì- (thông tục) đi thăm tiếng Anh là gì?
đi thăm quan=to do the museum+ thăm quan viện bảo tàng- (từ lóng) chịu (một hạn tù)- (từ lóng) cho ăn tiếng Anh là gì?
đãi=they do him very well+ họ cho anh ta ăn uống no nê tiếng Anh là gì?
họ cho anh ta ăn uống ngon lành=to do oneself well+ ăn uống sung túc tiếng Anh là gì?
tự chăm lo ăn uống sung túc* nội động từ- làm tiếng Anh là gì?
thực hiện tiếng Anh là gì?
xử sự tiếng Anh là gì?
hành động tiếng Anh là gì?
hoạt động=he did well to refuse+ hắn từ chối là (xử sự) đúng=to do or die tiếng Anh là gì?
to do and die+ phải hành động hay là chết tiếng Anh là gì?
phải thắng hay là chết- thời hoàn thành làm xong tiếng Anh là gì?
hoàn thành tiếng Anh là gì?
kết thúc=have you done with that book?+ anh ta đọc xong cuốn sách đó chưa?=have done!+ thôi đi! thế là đủ rồi!=he has done with smoking+ hắn đã bỏ (kết thúc) mẫu thói hút thuốc lá- được tiếng Anh là gì?
ổn tiếng Anh là gì?
toàn vẹn tiếng Anh là gì?
an toàn tiếng Anh là gì?
hợp=will that do?+ mẫu đó được ko? mẫu đó mang ổn ko?=that will do+ điều đó được đấy tiếng Anh là gì?
mẫu đó ăn thua đấy=this sort of work won't do for him+ loại công việc đó đối với hắn ko hợp=it won't do to play all day+ chơi rong cả ngày thì ko ổn- thấy trong người tiếng Anh là gì?
thấy sức khoẻ (tốt tiếng Anh là gì?
xấu…) tiếng Anh là gì?
làm ăn xoay sở=how do you do?+ anh mang khoẻ ko? (nghi vấn thăm lúc gặp nhau)=he is doing very well+ anh ta dạo này làm ăn khấm khá lắm=we can do well without your help+ ko mang sự viện trợ của anh chúng tôi cũng mang thể xoay sở (làm ăn) được tốt thôi* nội động từ- (sử dụng ở câu nghi vấn và câu phủ định)=do you smoke?+ anh mang hút thuốc ko?=I do not know his name+ tôi ko biết tên anh ta- (sử dụng để nhấn mạnh ý khẳng định tiếng Anh là gì?
mệnh lệnh)=do come+ thế nào anh cũng tới nhé=I do wish he could come+ tôi rất mong anh đấy mang thể tới được* động từ- (sử dụng thay thế cho một động từ khác để tránh nhắc lại)=he works as much as you do+ hắn cũng làm việc nhiều như anh (làm việc)=he likes swimming and so do I+ hắn thích bơi và tôi cũng vậy=did you meet him? Yes I did+ anh mang gặp hắn ko? mang tiếng Anh là gì?
tôi mang gặp=he speaks English better than he did+ hiện nay anh ta nói tiếng Anh khá hơn (là anh ta nói) trước kia!to do again- làm lại tiếng Anh là gì?
làm lại lần nữa!to do away [with]- bỏ đi tiếng Anh là gì?
huỷ bỏ tiếng Anh là gì?
gạt bỏ tiếng Anh là gì?
diệt đi tiếng Anh là gì?
làm mất đi=this old custom is done away with+ tục cổ đấy đã bị bỏ đi rồi=to do away with oneself+ tự tử!to do by- xử sự tiếng Anh là gì?
đối xử=do as you would be done by+ hãy xử sự với người khác như anh muốn người ta xử sự với mình!to do for (thông tục)- coi sóc công việc gia đình cho tiếng Anh là gì?
lo việc nội trợ cho (người nào)- khử đi tiếng Anh là gì?
trừ khử tiếng Anh là gì?
làm thịt đi tiếng Anh là gì?
phá huỷ tiếng Anh là gì?
huỷ hoại đi tiếng Anh là gì?
làm tiêu tùng đi sự nghiệp tiếng Anh là gì?
làm thất cơ lỡ vận=he is done for+ hắn chết rồi tiếng Anh là gì?
hắn bỏ đời rồi tiếng Anh là gì?
gắn tiêu tùng sự nghiệp rồi!to do in (thông tục)- bắt tiếng Anh là gì?
tóm cổ (người nào) tiếng Anh là gì?
tống (người nào) vào tù- rình mò theo dõi (người nào)- khử (người nào) tiếng Anh là gì?
phăng teo (người nào)- làm mệt lử tiếng Anh là gì?
làm kiệt sức!to do off- bỏ ra (mũ) tiếng Anh là gì?
cởi ra (áo)- bỏ (thói quen)!to do on- mặc (áo) vào!to do over- làm lại tiếng Anh là gì?
khởi đầu lại- (+ with) trát tiếng Anh là gì?
phết tiếng Anh là gì?
bọc!to do up- gói tiếng Anh là gì?
bọc=done up in brown paper+ gói bằng giấy nâu gói hàng- sửa lại (mẫu mũ tiếng Anh là gì?
gian phòng…)- làm mệt lử tiếng Anh là gì?
làm kiệt sức tiếng Anh là gì?
làm sụm lưng!to do with- vui lòng tiếng Anh là gì?
vừa ý với tiếng Anh là gì?
ổn tiếng Anh là gì?
được tiếng Anh là gì?
chịu được tiếng Anh là gì?
thu xếp được tiếng Anh là gì?
xoay sở được=we can do with a small house+ một căn nhà nhỏ thôi đối với chúng tôi cũng ổn rồi tiếng Anh là gì?
chúng tôi mang thể thu xếp được với một căn nhà nhỏ thôi=I can do with another glass+(đùa cợt) tôi mang thể làm một cốc nữa cũng cứ được!to do without- bỏ được tiếng Anh là gì?
bỏ qua được tiếng Anh là gì?
nhin được tiếng Anh là gì?
ko cần tới=he can't do without his pair of crutches+ anh ta ko thể nào bỏ đôi nạng mà đi được!to do battle- lâm chiến tiếng Anh là gì?
đánh nhau!to do somebody's business- làm thịt người nào!to do one's damnedest- (từ lóng) làm hết sức mình!to do to death- làm thịt chết!to do in the eye- (từ lóng) bịp tiếng Anh là gì?
lừa bịp tiếng Anh là gì?
gian lậu!to do someone proud- (từ lóng) phỉnh người nào tiếng Anh là gì?
tưng bốc người nào!to do brown- (xem) brown!done!- được chứ! đồng ý chứ!!it isn't done!- ko người nào làm những điều như thế! tiếng Anh là gì?
điều đó ko ổn đâu!!well done!- hay lắm! tung hô!* danh từ- (từ lóng) trò lường đảo tiếng Anh là gì?
trò lừa bịp- (thông tục) chầu tiếng Anh là gì?
bữa chén tiếng Anh là gì?
bữa nhậu nhẹt=we've got a do on tonight+ đêm nay bọn ta mang bữa chén- (số nhiều) phần=fair dos!+ chia phần cho đều! tiếng Anh là gì?
chia phần cho công bằng!- (Uc) (từ lóng) sự tiến bộ tiếng Anh là gì?
sự thành công* danh từ- (âm nhạc) đô- (viết tắt) của dittodo- làm

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì