Budget là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Budget
Tiếng Việt Ngân Sách
Chủ đề Kinh tế

Khái niệm – Khái niệm

Budget là gì?

1. Đầu tư : Ước tính tổng thu nhập và ngân sách trong một khoảng chừng thời hạn trong tương lai. giá thành hoàn toàn với thể được lập cho một cá thể, một gia định hoặc một nhóm người, một tổ chức triển khai kinh doanh thương nghiệp, chính phủ nước nhà, vương quốc hoặc những tổ chức triển khai đa vương quốc hay cho bất kỳ dòng gì làm ra tiền và tiêu tiền. Chi tiêu là một khái niệm kinh tế tài chính vi mô cho biết thỏa hiệp được triển khai lúc một sản phẩm & hàng hóa được trao đổi. giá thành dư thừa tức thị doanh thu thu về nhiều hơn, ngân sách cân đối tức thị doanh thu tương tự với ngân sách, và ngân sách thâm hụt tức thị ngân sách vượt quá doanh thu. Ngân sách chi tiêu thường được soạn và nhìn nhận lại theo từng thời kỳ. Sự kiểm soát và điều chỉnh ngân sách dựa trên mục tiêu của tổ chức triển khai dự thảo ngân sách. Trong một vài trường hợp, người lập ngân sách sẽ vui mừng lúc ngân sách bị thâm hụt, trong một vài trường hợp khác, quản lý một ngân sách thâm hụt biểu lộ sự ko với nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính. 2. Kế toán : Kế hoạch định lượng về những hoạt động tiêu khiển và những chương trình được phát biểu vớitài sản, tiêu sản, tổng thu nhập và ngân sách. Thành viên của ngân sách sẽ phải tham gia vào việc thực thi kế hoạch, hay trong những đơn vị chức năng mẫu sản phẩm hoặc nhà sản xuất. Chi tiêu bộc lộ mục tiêu của tổ chức triển khai dưới dạng những tiềm năng kinh tế tài chính và quản lý và vận hành. Thuận lợi của việc sẵn sàng chuẩn bị ngân sách chính là việc lập kế hoạch, truyền đạt tiềm năng của toàn đơn vị tới từng cá thể, thôi thúc sự hợp tác giữa những phòng ban, duy trì trấn áp bằng cách đo lường và thống kê những con số thực trên những số lượng ngân sách, và phát hiện những mối đối sánh tương quan giữa công dụng này với tính năng khác .

  • Budget là Ngân Sách.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Budget

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Budget là gì? (hay Ngân Sách nghĩa là gì?) Định nghĩa Budget là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Budget / Ngân Sách. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin những thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì