Hold for là gì

Hold là động từ được sử dụng phổ biến trong học thuật cũng như trong giao tiếp. Lúc kết hợp với những giới từ khác nhau sẽ mang những nghĩa khác nhau, tùy thuộc vào giới từ kết hợp. Bài viết hôm nay sẽ giới thiệu cho chúng ta nghĩa của từ hold, cách sử dụng, ý nghĩa kết hợp với những giới từ và làm sao để phân biệt hold với những động từ tương đồng về nghĩa. Nhằm giúp người học tiếng Anh ko bị nhầm lẫn giữa 2 từ này.

1, Khái niệm của động từ Hold

hold trong tiếng anh, cách dùng hold( Minh họa cho động từ Hold )Nội dung chính

 • 1, Khái niệm của động từ Hold
 • 2, Cấu trúc và cách sử dụng của Hold
 • 3, Những cụm động từ thường đi với Hold

Hold là động từ được phát âm /hoʊld/. Hold mang tức thị nắm giữ, tổ chức,… theo tự điển Cambridge khái niệm. Hold lúc kết hợp với những giới từ khác nhau sẽ mang nghĩa khác nhau tùy thuộc vào văn cảnh.

Hold mang nhiều nghĩa khác nhau nên rất dễ gây nhầm lẫn với người học tiếng Anh lúc sử dụng. Lúc kết hợp với những giới từ sẽ mang nhiều nghĩa khác nhau rất khó phân biệt. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu cách sử dụng của những cách phân biệt những cụm từ đi với hold.

Bạn đang đọc: Hold for là gì

2, Cấu trúc và cách sử dụng của Hold

hold trong tiếng anh, cách dùng hold( Minh họa cho cấu trúc Get hold of someone )

Get hold of someone mang tức thị túm được người nào đó hoặc là liên hệ được với người nào đó (bằng điện thoại). Lúc sử dụng cấu trúc này người sử dụng thường sử dụng trong những trường hợp liên lạc với người khác nhằm thực hiện một mục đích nào đó.

Ví dụ:

 • The real estate agent couldnt get hold of them before the house was sold to someone else
 • Tay viên chức môi giới ko thể liên lạc được với họ trước lúc căn nhà bị bán đi cho người khác.
 • I must get hold of Anna to see if she can go party
 • Tôi phải liên hệ với Anna xem cô đấy mang thể đi tiệc được ko

Với 3 version mang cùng nghĩa với nhau :

 • Get hold of
 • Get a hold of
 • Get ahold of

3, Những cụm động từ thường đi với Hold

1, Hold on mang tức thị giữ chặt lấy hoặc biểu người nào chờ( đặc thù là sử dụng để nói về việc chờ điện thoại)

Ví dụ:

 • Hello, may I speak to Tom? – Oh, yeah, I'll get him. Hold on
 • Xin chào, tôi mang thể nói chuyện với Tom được ko? Oh, vâng. Tôi sẽ gọi anh ta. Đợi đấy
 • You hold on to the bar so you don't fall
 • Bạn giữ chặt thanh để ko bị ngã

Hold up mang tức thị trì hoãn, cướp nhà băng.

Ví dụ:

 • The party was held up because of bad weather
 • Bữa tiệc bị trì hoãn vì thời tiết xấu
 • The robbers walked into the bank and held up the tellers to get their money. These robbers were arrested by the police
 • Những tên cướp bước vào nhà băng và giữ những giao dịch viên để lấy tiền tài họ. Những tên cướp này đã bị cảnh sát bắt giữ

2, Hold off mang tức thị giữ cách xa, vắng mặt, nán lại, ko tới.

Ví dụ:

 • I will hold off giving you the quiz until I have tested everything
 • Tôi sẽ tạm giới hạn đưa cho bạn bài rà soát cho tới lúc tôi rà soát xong mọi thứ
 • The rain held off until after camping
 • Mưa tạnh cho tới sau buổi cắm trại

3, Hold over mang tức thị hoãn lại.

Ví dụ:

 • The party ceremony was held over another week
 • Bữa tiệc bị hoãn hơn 1 tuần nữa
 • The weather held us over in Paris for two days
 • Thời tiết đã giữ chúng tôi ở Paris thêm 2 ngày

4, Hold to mang tức thị tuân thủ theo.

Ví dụ:

 • Tom held to company rules
 • Tom tuân thủ những nội quy của doanh nghiệp
 • Theyre holding her to the exact terms of the contract
 • Họ giữ cô đấy tuân thủ những điều khoản của hợp đồng

5, Hold against mang tức thị đổ lỗi, nghĩ xấu, thù, oán.

Ví dụ:

 • Your sister is mean to me, but I can't hold it against you
 • Em gái của bạn mang ác cảm với tôi, nhưng tôi ko thể chống lại bạn
 • She made a mistake but I don't hold it against her – we all make mistakes
 • Cô đấy đã mắc sai trái nhưng tôi ko chống lại cô đấy – chúng ta đều mắc sai trái

Hold down mang tức thị hạn chế, dìm xuống.

Ví dụ:

 • Please hold the noise down
 • Hãy hạn hạn chế tiếng ồn xuống
 • Shes never been able to hold down a steady job
 • Cô đấy ko bao giờ mang thể giữ được một công việc ổn định

Hold onto/on to sth mang tức thị giữ lấy vật nào đó, giữ lấy, nắm lấy.

hold trong tiếng anh, cách dùng hold

(Minh họa từ Hold onto)

Ví dụ:

 • Hold on to your ticket – you'll need it later
 • Giữ vé của bạn – bạn sẽ cần nó sau đó
 • The husband held onto his wife's hand to keep together in the crowd
 • Người chồng nắm chặt tay vợ của anh đấy để vượt qua đám đông
  Những ý nghĩa
Hold out 1. Đưa tay ra để làm gì
2. Đợi lúc tốt hơn ( thời cơ )
3. Chịu đựng sống ( trong 1 thực trạng khắc nghiệt nào đó )
4. Ngăn cản người nào làm 1 điều gì đó
5. Đặt kỳ vọng vào người nào, điều gì
6. Tặng người nào vật gì
Ra ý kiến đề nghị với người nào
7. Chừa ra, để lại
8. Chờ người nào đó
Hold back 1. Do dự làm điều gì hay ko làm điều gì
2. Hoãn lại một sự kiện

3. Giữ lại vật/người lại

4. Kiềm chế cơn giận
5. Ở lại lớp, lưu ban

Hold là động từ thông dụng và được sử dụng thoáng rộng. Hold mang nhiều nghĩa lúc tích hợp với những giới từ khác nhau. Kỳ vọng bài viết này sẽ giúp bạn thuận tiện phân biệt nghĩa của những cụm từ này .

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì