[GDCD 10] BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG – THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

[GDCD 10] BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG
[ GDCD 10 ] BÀI 13 : CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG
BÀI 13 : CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG

I. Lý thuyết

1. Cùng đồng và vai trò của hội đồng so với đời sống của con người .

a. Cùng đồng là gì: 
Cùng đồng là toàn thể những người cùng sống, mang những điểm giống nhau gắn bó thành một khối trong sinh hoạt xã hội.
b. Vai trò của cùng đồng đối với cuộc sống của con người.
Cùng đồng là môi trường xã hội để tư nhân lên kết gắn bó với nhau tạo nên đời sống của mình và cùng đồng
– Chăm lo cuộc sống của tư nhân.
– Đảm bảo cho mọi người mang điều kiện phát triển.
– Khắc phục hợp lý mối quan hệ giữa loại chung và loại riêng, giữa quyền lợi và nghĩa vụ.
– Tư nhân phát triển trong cùng đồng và tạo nên sức mạnh cho cùng đồng.

2. Trách nhiệm của công dân so với cùng động

a. Nhân nghĩa
– Khái niệm: Nhân tức thị lòng thương người và sự đối xử với người theo lẽ phải, là tình cảm, thái độ, việc làm đúng đắn, thích hợp với đạo lí của dân tộc Việt Nam.
– Biểu hiện nhân nghĩa:
   + Nhân ái, sự thương yêu viện trợ nhau trong hoán vị nạn, lúc khó khăn ko đắn đo tính toán,
   + Nhường nhịn đùm bọc nhau lúc sa cơ nhỡ bước.
   + Tương trợ viện trợ nhau trong lao động, trong cuộc sống hằng ngày.
   + Vị tha bao dung khoan thứ.
   + Đặc trưng vượt bậc: Thế hệ sau luôn ghi nhớ công lao của những thế hệ trước.
– Ý nghĩa nhân nghĩa:
   + Tạo điều kiện cho cuộc sống con người trở nên tốt đẹp, mang ý nghĩa hơn.
   + Con người thêm yêu cuộc sống, mang thêm sức mạnh vượt qua khó khăn.
   + Là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.
– Rèn luyện lòng nhân nghĩa cần:
   + Kính trọng, hàm ân hiếu thảo với ông bà cha mẹ..
   + Quan tâm, san sớt, viện trợ mọi người.
   + Thông cảm, bao dung, khoan thứ vị tha.
   + Kính trọng, hàm ân những vị anh hùng dân tộc.
b. Hòa nhập
– Khái niệm: Sống hòa nhập là sống sắp gũi, chan hòa, ko xa lánh mọi người, ko gây tranh chấp, bất hòa với người khác, mang ý thức tham gia những hoạt động chung của cùng đồng.
– Ý nghĩa:
Sống hòa nhập sẽ mang thêm niềm vui, sức mạnh vượt qua khó khăn. Trái lại ko hòa nhập sẽ cảm thấy đơn chiếc, buồn tẻ cuộc sống kém ý nghĩa.
– Rèn luyện sống hòa nhập cần:
     + Tôn trọng, kết đoàn, quan tâm, sắp gũi, vui vẻ, linh động, chan hòa với thầy cô giáo và mọi người xung quanh.
     + Ko lánh xa, bè phái, gây tranh chấp, mất kết đoàn với người khác.
     + Tích cực tham gia những hoạt động tập thể, hoạt động xã hội, vận động mọi người cùng tham gia.
c. Hợp tác
– Khái niệm: Hợp tác là cùng chung sức làm việc, viện trợ, tương trợ lẫn nhau trong một công việc, một ngành nào đó vì mục đích chung.
– Nguyên tắc: Dựa trên hạ tầng tự nguyện, đồng đẳng những bên cùng mang lợi và ko làm phương hại tới lợi ích của những người khác.
– Ý nghĩa: Tạo nên sức mạnh trí tuệ, ý thức và thể chất. Đem lại chất lượng và hiệu quả cao cho công việc chung.
– Hình thức: Song phương, đa phương, toàn diện từng ngành, giữa những tư nhân, những nhóm, cùng đồng, dân tộc, quốc gia.
– Rèn luyện ý thức hợp tác cần:
+ Biết bàn thảo, xây dựng kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể
+ Nghiêm túc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ được phân công
+ Biết phối hợp nhịp nhàng với nhau, chia sẽ ý kiến, kinh nghiệm, tương trợ, viện trợ nhau
+ Biết thẩm định, rút kinh nghiệm sau mỗi hoạt động

II. Nghi vấn ôn tập

Câu 1: Một trong những biểu hiện của nhân tức thị?
A. Thể hiện ở sự hợp tác, bàn thảo với nhau lúc cần thiết.
B. Thể hiện ở sự thương yêu, kính trọng và biết nghĩ về nhau.
C. Thể hiện ở sự kết đoàn, quan tâm, vui vẻ với mọi người xung quanh.
D. Thể hiện lòng nhân ái, sự thương yêu, viện trợ lẫn nhau trong hoán vị nạn, khó khăn; ko đắn đo tính toán.
Câu 2: Câu tục ngữ nào sau đây ko nói về sự hòa nhập?
A. Ngựa chạy mang bầy, chim bay mang bạn.
B. Đồng cam cùng khổ.
C. Chung lưng đấu cật.
D. Tức nước vỡ bờ.
Câu 3: “Việt Nam muốn là bạn với tất cả những nước” quan niệm trên của Đảng ta nói về vấn đề gì?
A. Nhân nghĩa.     B. Trách nhiệm.
C. Hợp tác.          D. Hòa nhập.
Câu 4: Đời sống cùng đồng chỉ lành mạnh nếu nó được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc?
A. Mỗi người tự phát triển, ko phương hại tới nhau.
B. Tự chủ, đôi bên cùng mang lợi.
C. Ko gây tranh chấp, hữu nghị, hợp tác.
D. Công bằng, dân chủ, kỉ luật.
Câu 5: Cùng đồng là gì?
A. Tập hợp những người ở một nơi, cùng sống với nhau, gắn bó thành một khối trong sinh hoạt xã hội.
B. Là hình thức thể hiện những mối quan hệ và liên hệ xã hội của con người.
C. Là môi trường xã hội để những tư nhân thực sự liên kết hợp tác với nhau.
D. Là toàn thể những người cùng chung sống, mang những điểm giống nhau, gắn bó thành một khối trong sinh hoạt xã hội.
Câu 6: Câu tục ngữ nào nói về cách sống hòa nhập?
A. Cá to nuốt cá bé.
B. Cháy nhà ra mặt chuột.
C. Láng giềng tối lửa tắt đèn mang nhau.
D. Đèn nhà người nào nấy rạng.
Câu 7: Biểu hiện của hợp tác là gì?
A. Mọi người cùng bàn thảo, phối hợp nhịp nhàng với nhau.
B. Mọi người cùng bàn thảo, phối hợp nhịp nhàng, biết về nhiệm vụ của nhau và sẵn sàng tương trợ, viện trợ nhau lúc cần thiết
C. Mọi người cùng bàn thảo với nhau, phân công nhiệm vụ, biết về nhiệm vụ của nhau.
D. Mọi người cùng làm một nơi, phối hợp nhịp nhàng, biết về nhiệm vụ của nhau.
Câu 8: Hợp tác giữa Việt Nam – Nhật là hình thức hợp tác gì?
A. Hợp tác giữa những tư nhân.
B. Hợp tác giữa những quốc gia.
C. Hợp tác giữa những nước.
D. Hợp tác giữa những nhóm.    
Câu 9: Người mang lòng nhân tức thị người như thế nào?
A. Sở hữu lòng yêu quê hương, quốc gia.
B. Sở hữu lòng thương người.
C. Sở hữu trách nhiệm đối với  xã hội.
D.Sở hữu lòng thương người và đối xử với người khác theo lẽ phải.
Câu 10: Em tán thành với ý kiến nào sau đây?
A. Lúc thấy mang lợi cho mình thì mới hợp tác.
B. Chỉ hợp tác lúc mình yếu, kém.
C. Đèn nhà người nào, nhà nấy rạng.
D. Hợp tác sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn trong công việc.
Câu 11: Việc làm và biểu hiện nào dưới đây là biểu hiện lối sống hòa nhập?
A. Chủ động tham gia mọi sinh hoạt tập thể.
B. Chỉ kết thân với người cùng thị hiếu.
C. Khinh thường mọi người.
D. Thích chỉ huy người khác.
Câu 12: Em tán thành với ý kiến nào sau đây?
A. Chỉ tôn trọng người nào đó, lúc họ viện trợ mình.
B. Việc của người nào người nấy biết.
C. Hợp tác giúp tăng thêm sức mạnh.
D. Tán thành tất cả ý kiến của mọi người.
Câu 13: Nội dung nào ko đúng để mang lối sống hòa nhập?
A. Kết đoàn với những bạn trong lớp, trong trường.
B. Tham gia hoạt động tập thể.
C. Tham gia vệ sinh ngõ xóm.
D. Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình.
Câu 14: Biết tin đồng bào Miền trung bị lũ lụt, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Ông A đã gửi tiền và quần áo vào ủng hộ cho đồng bào. Theo em hành động của ông A thể hiện trách nhiệm nào của công dân với cùng đồng?
A. Nhân nghĩa.     B. Hòa nhập.                  C. Hợp tác.     D. Nghĩa vụ.
Câu 15: Nhà bạn A mới chuyển về nơi ở mới. Sau lúc ổn định nhà cửa, bố mẹ bạn A đã đi chào hỏi láng giềng, láng giềng. Hành động của bố mẹ bạn A thể hiện trách nhiệm nào của công dân đối với cùng đồng?
A. Nhân nghĩa.     B. Hòa nhập.                 C. Hợp tác.     D. Nghĩa vụ.
Câu 16: Để ko bị vỡ nợ, anh A đã liên kết làm ăn với anh B. Việc liên kết làm ăn giữa anh A và anh B được gọi là
A. nhân nghĩa.      B. hòa nhập.                  C. hợp tác.      D. nghĩa vụ.
Câu 17: Học trò trường THPT Ngô Quyền hưởng ứng cuộc thi viết bài "Người thầy trong ta" là thể hiện tình cảm
A. nhân nghĩa.      B. hòa nhập.                  C. hợp tác.      D. đạo đức.
Câu 18: Người sống hòa nhập với cùng đồng sẽ mang thêm niềm vui và sức mạnh
A. trong một số trường hợp.
B. để làm giàu cho gia đình mình.
C. để chinh phục thiên nhiên.
D. vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
Câu 19:  Biểu hiện nào dưới đây ko phải là nhân nghĩa?
A.  Chỉ viện trợ người nào đã viện trợ mình.
B.  Lòng thương người.
C.  Viện trợ người khác lúc hoán vị nạn, khó khăn.
D.  Nhường nhịn người khác.
Câu 20: Hợp tác phải dựa trên hạ tầng nào dưới đây?
A. Chuyên cần, thông minh.                                                     B. Nhiệt tình, chân tình.
C. Tự giác, tự lực, tự chủ.                                           D. Tự nguyện, đồng đẳng.

Từ khóa :
công dân
Phân tích bài viết

Tổng số điểm của bài viết là: 252 trong 79 thẩm định

Click để nhìn nhận bài viết

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì