VN-Index là gì? Cách tính chỉ số VN-Index – PineTree Securities

VN – Index là chỉ số đại diện thay mặt cho tổng thể CP niêm yết tại HOSE, còn VN30 – Index là chỉ số đại diện thay mặt cho nhóm 30 CP Bluechip đứng đầu .

VN-Index là gì?

VN-Index là chỉ số đại diện thay mặt cho Sở HOSE từ lúc kinh doanh thị trường chứng khoán đi vào hoạt động tiêu khiển, đại diện thay mặt cho tổng thể CP được niêm yết và trả tiền giao dịch trên HoSE .
Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ( HOSE ) là đơn vị chức năng tổ chức triển khai trả tiền giao dịch sàn chứng khoán tập trung chuyên sâu tiên phong của Nước Ta và tổ chức triển khai phiên trả tiền giao dịch lần thứ nhất vào ngày 28/7/2000, lưu lại sự sinh ra chính thức của Thị Trường Chứng khoán ( TTCK ) tại Nước Ta .

VN-Index sở hữu trị giá hạ tầng ban sơ là 100 điểm, vào ngày hạ tầng là ngày trước nhất thị trường đi vào hoạt động 28/7/2000.

Ví dụ : Chỉ số VN-Index ngày 10/8/2021 đang là 1362.79 điểm. Điều này sở hữu tức thị tổng trị giá thị trường của tổng thể những CP đang niêm yết trên sàn HOSE sở hữu trị giá gấp 13.6279 lần trị giá gốc ngày 28/7/2000 .

Cách tính chỉ số VN-Index

Chỉ số VN – index được tính theo chiêu thức trọng số trị giá thị trường, dựa vào mức độ chi phối của từng CP được sử dụng .
VN-Index được tính theo công thức :
VN-Index = ( Tổng trị giá thị trường của những CP niêm yết hiện tại / Tổng trị giá của những CP niêm yết hạ tầng ) x 100
Chỉ số được thống kê giám sát và biến hóa trong thời hạn diễn ra trả tiền giao dịch. Trong trật tự đó, sự dịch chuyển về giá CP sẽ làm đổi khác trị giá chỉ số, đồng thời được so sánh tăng giảm so với phiên trả tiền giao dịch trước bằng % .

Ngoài ra, một số nhân tố khác làm thay đổi cơ cấu số cổ phiếu niêm yết là lúc thêm, bớt cổ phiếu giao dịch vào cơ cấu tính toán. Điều này sẽ làm phát sinh tính ko liên tục của chỉ số, những trọng số và hạ tầng để xác định bình quân thị trường số chia đã thay đổi. Do đó, số chia mẫu số trong công thức tính chỉ số trên phải được điều chỉnh nhằm duy trì tính liên tục cần sở hữu của chỉ số.

Theo Bộ quy tắc kiến thiết xây dựng và quản trị Bộ chỉ số HOSE-Index phiên bản 3.0 của HOSE update tháng 11/2020, những chỉ số ( gồm sở hữu VN-Index, VN30-Index, VN Midcap, VN100 … ) sẽ được thống kê giám sát dựa trên chiêu thức trị giá vốn hóa kiểm soát và điều chỉnh free-float .
Chỉ số = Trị giá vốn hóa thị trường hiện tại / Hệ số chia
cách tính vnindexTrong đó :
CMV – Trị giá vốn hóa thị trường hiện tại được tính theo công thức :

 • i: 1,2,3,… n
 • n: Số cổ phiếu trong rổ chỉ số
 • pi: Giá cổ phiếu i tại thời khắc tính toán
 • si: Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành của cổ phiếu i tại thời khắc tính toán
 • fi: Tỷ lệ free-float làm tròn của cổ phiếu i trong rổ chỉ số tại thời khắc
 • ci: Tỷ lệ giới hạn tỷ trọng vốn hóa (mục tiêu này để tránh tình trạng một cổ phiếu đơn lẻ hay một nhóm cổ phiếu sở hữu liên quan chiếm tỷ trọng vốn hóa to)

Với mỗi bộ chỉ số, những cấu phần trong công thức sẽ sở hữu sự biến hóa hoặc vận dụng những quy tắc giám sát riêng .

Với hệ số chia, trong trường hợp sở hữu sự tăng hoặc giảm trị giá vốn hóa thị trường mà nguyên nhân ko phải do sự biến động giá thị trường mà do những sự kiện doanh nghiệp hoặc những thay đổi về số lượng cổ phiếu thành phần, số chia cần phải điều chỉnh. Nguyên tắc là làm cho chỉ số trước và sau lúc sở hữu biến động là bằng nhau.

hệ số sau điều chỉnh VN-IndexTrong đó :

 • Hệ số chia (trước) và CMV (trước) là hệ số chia và trị giá vốn hóa trước lúc điều chỉnh
 • Hệ số chia (sau) và CMV (sau) là hệ số chia và trị giá vốn hóa sau lúc điều chỉnh
 1. Những yếu tố tác động tới chỉ số VN-Index:
 • Tâm lý nhà đầu tư: Giá của cổ phiếu sẽ bị tác động bởi quy luật cung – cầu trên thị trường, vì vậy tâm lý của nhà đầu tư sẽ gây ra tác động tới chỉ số VN-Index.
 • Sự biến động của nền kinh tế: Lúc nền kinh tế sở hữu sự phát triển tốt, những doanh nghiệp sở hữu cơ cấu tài chính tốt và tăng trưởng đều đặn, sở hữu nhà đầu tư sở hữu xu hướng đầu tư vào cổ phiếu nhiều hơn những kênh đầu tư và tích luỹ tài chính khác, nhờ vậy chỉ số VN-Index tăng.
 • Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp: Doanh thu và tình hình tài chính của doanh nghiệp là yếu tố quan yếu tác động tới giá cổ phiếu, lúc doanh thu và tài chính của doanh nghiệp tốt sẽ tác động tích cực tới giá cổ phiếu của doanh nghiệp đó và trái lại. Theo đó, giá cổ phiếu của doanh nghiệp tác động cùng chiều tới chỉ số VN-Index.

Nguồn: Tổng hợp

Chứng khoán Pinetree ko lấy phí trọn vẹn phí trả tiền giao dịch trọn đời và phương tiện lãi suất vay Margin 9 % / năm ko kèm điều kiện kèm theo. Đây là mức phí tốt nhất kinh doanh thị trường chứng khoán Nước Ta lúc bấy giờ .

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì